Engelsk-Ungarsk ordbok »

preliminary betyr ungarsk

EngelskUngarsk
preliminary adjective
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri]

előzetes◼◼◼ melléknév

bevezető◼◻◻ melléknév

preliminary [preliminaries] noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri]

előkészítő◼◻◻ főnév

bevezetés◼◻◻ főnév

felvételi◼◻◻ főnév

preliminary [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri]

felvételi vizsga

preliminary bombardment [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri bɒm.ˈbɑːd.mənt]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri bamˈbɑːrd.mənt]

tüzérségi előkészítés

preliminary calculation noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˌkæl.kjʊ.ˈleɪʃ.n̩]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˌkæl.kjə.ˈleɪʃ.n̩]

előkalkuláció főnév

preliminary development noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri dɪ.ˈve.ləp.mənt]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri dɪ.ˈve.ləp.mənt]

előfejlesztés főnév

preliminary directives [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri dɪ.ˈrek.tɪvz]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri daɪ.ˈrek.tɪvz]

előzetes irányelvek

preliminary estimate noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈe.stɪ.meɪt]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈe.stə.mət]

előzetes költségvetés◼◼◼ főnév

hozzávetőleges költségvetés főnév

preliminary examination [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ɪɡ.ˌzæ.mɪ.ˈneɪʃ.n̩]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ɪg.ˌzæ.mə.ˈneɪʃ.n̩]

felvételi vizsga

preliminary expenses of a company [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ɪk.ˈspen.sɪz əv ə ˈkʌm.pə.ni]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ɪk.ˈspen.səz əv ə ˈkʌm.pə.ni]

társaság alapítási költségei

preliminary investigation [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

előzetes vizsgálat◼◼◼

előzetes nyomozás◼◼◻

preliminary invoice noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈɪnvɔɪs]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈɪn.vɒjs]

előszámla főnév

preliminary orientating data [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈɔː.rɪən.teɪt.ɪŋ ˈdeɪt.ə]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈɔː.rɪən.teɪt.ɪŋ ˈdeɪt.ə]

előzetes tájékoztató adatok

preliminary pages noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈpeɪ.dʒɪz]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈpeɪ.dʒəz]

címív főnév

címnegyed főnév

preliminary round noun

előfutam főnév

preliminary sketch [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri sketʃ]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈsketʃ]

előzetes vázlatterv

preliminary steps [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri steps]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈsteps]

előkészítő lépések◼◼◼

bevezető lépések

preliminary study [preliminary studies] noun
[UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈstʌ.di]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈstʌ.di]

előtanulmány◼◼◼ főnév

előzetes vázlatterv főnév

preliminary work [UK: prɪ.ˈlɪ.mɪ.nə.ri ˈwɜːk]
[US: prə.ˈlɪ.mə.ˌne.ri ˈwɝːk]

előmunkálatok

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk