Engelsk-Ungarsk ordbok » lief betyr ungarsk

EngelskUngarsk
lief [UK: liːf]
[US: ˈliːf]

inkább◼◼◼ határozószó

szívesen◼◼◻ határozószó

féltve őrzött melléknév

hajlandó melléknév

kedves főnév

szeretett melléknév

angle of relief noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩ əv rɪ.ˈliːf]
[US: ˈæŋ.ɡl̩ əv rə.ˈliːf]

hátszög főnév

bas-relief noun
[UK: ˌbɑː.ri.ˈliːf]
[US: ˌbɑː.ri.ˈliːf]

féldombormű◼◻◻ főnév

lapos dombormű főnév

basso-relief noun
[UK: ˈbæ.səʊ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbæso.ʊ rə.ˈliːf]

féldombormű főnév

be on the relief roll [UK: bi ɒn ðə rɪ.ˈliːf rəʊl]
[US: bi ɑːn ðə rə.ˈliːf roʊl]

közsegélyben részesül

közsegélyben részesülők jegyzékében szerepel

belief noun
[UK: bɪ.ˈliːf]
[US: bə.ˈliːf]

hit◼◼◼ főnév

hiedelem◼◼◻ főnév

belief in miracles noun

csodahit főnév

beliefs [UK: bɪ.ˈliːfs]
[US: bə.ˈliːfs]

hiedelmek◼◼◼

hitvilág◼◼◻ főnév

beyond belief [UK: bɪ.ˈjɒnd bɪ.ˈliːf]
[US: bɪ.ˈɑːnd bə.ˈliːf]

hihetetlen◼◼◼ melléknév

minden képzeletet felülmúl

minden képzeletet felülmúlóan

black costume without relief [UK: blæk ˈkɒ.stjuːm wɪð.ˈaʊt rɪ.ˈliːf]
[US: ˈblæk kaˈstuːm wɪð.ˈaʊt rə.ˈliːf]

dísz nélküli fekete ruha

bring into relief verb
[UK: brɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbrɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

kihangsúlyoz ige

bring relief [UK: brɪŋ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbrɪŋ rə.ˈliːf]

enyhülést nyújt

megkönnyebbülést nyújt

bring something into relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

domborművesen dolgoz ki (vmit) ige

kidomborít (vmit) ige

kiemel (vmit) ige

kihangsúlyoz (vmit) ige

bring something out in bold relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn bəʊld rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn boʊld rə.ˈliːf]

erősen hangsúlyoz (vmit) ige

erősen kidomborít (vmit) ige

erősen kiemel (vmit) ige

bring something out in strong relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn strɒŋ rɪ.ˈliːf]
[US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn ˈstrɒŋ rə.ˈliːf]

erősen hangsúlyoz (vmit) ige

erősen kidomborít (vmit) ige

erősen kiemel (vmit) ige

child in receipt of relief [UK: tʃaɪld ɪn rɪ.ˈsiːt əv rɪ.ˈliːf]
[US: ˈtʃaɪld ɪn rə.ˈsiːt əv rə.ˈliːf]

közsegélyben részesülő gyermek

conviction (firm belief) noun
[UK: kən.ˈvɪk.ʃn̩]
[US: kən.ˈvɪk.ʃn̩]

meggyőződés (szilárd hit)◼◼◼ főnév

debt relief [UK: det rɪ.ˈliːf]
[US: ˈdet rə.ˈliːf]

adósságkönnyítés, adósságcsökkentés, adósságelengedés

disbelief noun
[UK: ˌdɪs.bɪ.ˈliːf]
[US: ˌdɪs.bə.ˈliːf]

hitetlenség◼◼◼ főnév

hinni nem tudás főnév

draft of reliefs [UK: drɑːft əv rɪ.ˈliːfs]
[US: ˈdræft əv ri.ˈliːfs]

felváltó osztag

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk