Engelsk-Ungarsk ordbok » at will betyr ungarsk

EngelskUngarsk
at will [UK: ət wɪl]
[US: ət wɪl]

rendelkezésre◼◼◼

tetszés szerint◼◻◻

A fat lot of good that will do you! [UK: ə fæt lɒt əv ɡʊd ðæt wɪl duː juː]
[US: ə ˈfæt ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈðæt wɪl ˈduː ˈjuː]

Na, ezzel aztán sokra mégy!

A lot of good that will do you! [UK: ə lɒt əv ɡʊd ðæt wɪl duː juː]
[US: ə ˈlɑːt əv ˈɡʊd ˈðæt wɪl ˈduː ˈjuː]

Na, ezzel aztán sokra mégy!

accusation that will no bear investigation [UK: ˌæ.kju.ˈzeɪʃ.n̩ ðæt wɪl nəʊ beə(r) ɪn.ˌve.stɪ.ˈɡeɪʃ.n̩]
[US: ˌæ.kjə.ˈzeɪʃ.n̩ ˈðæt wɪl ˈnoʊ ˈber ˌɪn.ˌve.stə.ˈɡeɪʃ.n̩]

fenn nem tartható vád

bat-willow noun
[UK: bæt ˈwɪ.ləʊ]
[US: ˈbæt ˈwɪˌlo.ʊ]

fehér fűz (Salix alba) főnév

fire at will [UK: ˈfaɪə(r) ət wɪl]
[US: ˈfaɪər ət wɪl]

egyes lövést ad le (nem sorozattal lő)

goat willow noun
[UK: ɡəʊt ˈwɪ.ləʊ]
[US: ɡoʊt ˈwɪˌlo.ʊ]

kecskefűz (Salix caprea) főnév

he that will steal a pin will steal a pound [UK: hiː ðæt wɪl stiːl ə pɪn wɪl stiːl ə paʊnd]
[US: ˈhiː ˈðæt wɪl ˈstiːl ə ˈpɪn wɪl ˈstiːl ə ˈpaʊnd]

aki egy tűt lop, ökröt is próbál lopni

none can say what will happen [UK: nʌn kæn ˈseɪ ˈwɒt wɪl ˈhæ.pən]
[US: ˈnən ˈkæn ˈseɪ ˈhwʌt wɪl ˈhæ.pən]

senki sem tudhatja előre, mi fog történni

oat willow noun
[UK: əʊt ˈwɪ.ləʊ]
[US: oʊt ˈwɪˌlo.ʊ]

kecskefűz (Salix caprea, Salix capra) főnév

tenant at will [UK: ˈte.nənt ət wɪl]
[US: ˈte.nənt ət wɪl]

tulajdonos tetszésétől függő bérlő

that will do [UK: ðæt wɪl duː]
[US: ˈðæt wɪl ˈduː]

elég ebből

elég legyen már ebből

elég lesz

ez jó lesz

melléknév

jó lesz

jól van

meg fog felelni

megteszi

that will do me [UK: ðæt wɪl duː miː]
[US: ˈðæt wɪl ˈduː ˈmiː]

éppen ez az, amit keresek

ez jó lesz nekem

ez már nekem való

that will fill the bill [UK: ðæt wɪl fɪl ðə bɪl]
[US: ˈðæt wɪl ˈfɪl ðə ˈbɪl]

ez menni fog

that will just do the trick [UK: ðæt wɪl dʒəst duː ðə trɪk]
[US: ˈðæt wɪl dʒəst ˈduː ðə ˈtrɪk]

ennek majd meglesz a kellő hatása

that will pick you up [UK: ðæt wɪl pɪk juː ʌp]
[US: ˈðæt wɪl ˈpɪk ˈjuː ʌp]

ettől megerősödsz

ettől rendbe jössz

ez majd helyrehoz (átv)

that will suit my book [UK: ðæt wɪl suːt maɪ bʊk]
[US: ˈðæt wɪl ˈsuːt ˈmaɪ ˈbʊk]

ez megegyezik a terveimmel

that will take some explaining [UK: ðæt wɪl teɪk sʌm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ]
[US: ˈðæt wɪl ˈteɪk ˈsəm ɪk.ˈspleɪn.ɪŋ]

ez némi magyarázatot igényel

ez némi magyarázatot kíván

that will warm the cockles of your heart [UK: ðæt wɪl wɔːm ðə ˈkɒk.l̩z əv jɔː(r) hɑːt]
[US: ˈðæt wɪl ˈwɔːrm ðə ˈkɒk.l̩z əv ˈjɔːr ˈhɑːrt]

ez majd felpezsdítő lesz a számodra

ez majd örvendetes lesz a számodra

What will become of him? [UK: ˈwɒt wɪl bɪˈkʌm əv hɪm]
[US: ˈhwʌt wɪl bɪˈkʌm əv ˈhɪm]

Mi lesz belőle?

Mi lesz vele?

What will have you? [UK: ˈwɒt wɪl həv juː]
[US: ˈhwʌt wɪl həv ˈjuː]

Mit parancsol?

What will he make by it? [UK: ˈwɒt wɪl hiː ˈmeɪk baɪ ɪt]
[US: ˈhwʌt wɪl ˈhiː ˈmeɪk baɪ ˈɪt]

Mekkora haszonhoz jut ez által?

Mennyit nyer vele?

what will Mrs Grundy say? [UK: ˈwɒt wɪl ˈmɪ.sɪz ˈɡrən.di ˈseɪ]
[US: ˈhwʌt wɪl ˈmɪ.səz ˈɡrən.di ˈseɪ]

mit fognak szólni hozzá az emberek?

12

Andre søkemuligheter

EngelskUngarsk

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies