Engelsk-Ungarsk ordbok »

appreciate betyr ungarsk

EngelskUngarsk
appreciate [appreciated, appreciating, appreciates] verb
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]
[US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt]

értékel (valakit, valamit) [~t, ~jen, ~ne]◼◼◼igeThe teacher appreciates the effort the students put into their projects. = A tanár értékeli a diákok által a projektjeikbe fektetett erőfeszítéseket.

méltányol (valakit, valamit) [~t, ~jon, ~na]◼◼◻igeWe appreciate his talent. = Méltányoljuk a tehetségét.

megbecsül◼◼◻igeIt's important to appreciate the hard work of the employees. = Fontos megbecsülni a dolgozók kemény munkáját.

élvez (műalkotást) [~ett, ~zen, ~ne]◼◼◻igeArt enthusiasts appreciate the intricate details of the masterpiece. = A művészetkedvelők élvezik a mestermű bonyolult részleteit.

tisztán (meg)lát◼◼◻igeWith experience, you learn to appreciate the nuances of a situation. = Tapasztalattal megtanulod tisztán látni a helyzet finomságait.

emel (árat, értéket)◼◻◻igeThe company decided to appreciate the cost of its products. = A cég úgy döntött, hogy emeli a termékei árát.

emelkedik (ár, érték) [-ett, -jen/-jék, -ne/-nék]◼◻◻igeThe value of vintage cars tends to appreciate over time. = A veterán autók értéke általában idővel emelkedik.

felbecsül◼◻◻igeWe should take a moment to appreciate the beauty of nature. = Érdemes egy pillanatot szánni arra, hogy felbecsüljük a természet szépségét.

nagyra becsül◼◻◻igeShe appreciates the support she receives from her friends. = Nagyra becsüli a barátaitól kapott támogatást.

felmegy az áraigeThe limited edition item is expected to appreciate in price. = A limitált kiadású terméknél várható, hogy fel fog menni az ára.

nő az értékeigeAs a rare collector's item, the painting is expected to appreciate in value. = Mint egy ritka gyűjtői darab, a festménynek várhatóan nő az értéke.

tisztán felfog (helyzetet)igeIt took him a while to appreciate the gravity of the situation. = Egy ideig tartott neki, mire tisztán felfogta a helyzet súlyosságát.

(pontosan) érzékel (különbségeket)igeA connoisseur can appreciate subtle differences in flavor. = Egy ínyenc pontosan érzékeli az íz finom különbségeit.

hálás (valamiért)ige

megdráguligeDuring economic downturns, some assets may not appreciate. = Gazdasági hanyatlások idején néhány eszköz nem biztos, hogy meg fog drágulni.

megdrágít (valamit)igeThe decision to import luxury goods may appreciate the country's currency. = A luxuscikkek importjának döntése növelheti az ország valutáját.

áraz (árut)igeThe retailer appreciates the products based on market demand. = A kiskereskedő az áruk árazását a piaci kereslet alapján határozza meg.

appreciated adjective
[UK: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd]
[US: ə.ˈpriːʃ.i.eɪt.ɪd]

értékelt◼◼◼melléknév

megbecsült◼◼◼melléknév

méltányolt◼◼◻melléknév

I fully appreciate the fact that [UK: ˈaɪ ˈfʊ.li ə.ˈpriːʃ.i.eɪt ðə fækt ðæt]
[US: ˈaɪ ˈfʊ.li ə.ˈpriːʃ.i.eɪt ðə ˈfækt ˈðæt]

teljesen tisztában vagyok azzal, hogy …

I really appreciate it. phrase

Nagyra értékelem.◼◼◼kifejezés

misappreciate [misappreciated, misappreciating, misappreciates] verb
[UK: mɪsəprˈiːʃɪˌeɪt]
[US: mɪsəprˈiːʃɪˌeɪt]

félremagyarázige

unappreciated adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈpriː.ʃɪeɪ.tɪd]
[US: ˌʌ.nə.ˈpriː.ʃi.ˌe.təd]

nem értékelt◼◼◼melléknév

nem méltányolt◼◼◻melléknév

underappreciated adjective

alábecsült◼◼◼melléknév

we should greatly appreciate if … [UK: wiː ʃʊd ˈɡreɪt.li ə.ˈpriːʃ.i.eɪt ɪf]
[US: ˈwiː ˈʃʊd ˈɡreɪt.li ə.ˈpriːʃ.i.eɪt ˈɪf]

nagyon hálásak lennénk, ha

Søkehistorikk