Engelsk-Svensk ordbok »

begger betyder på svenska

Resultat: beg
Jag föredrar att leta efter det här: begger
EngelskaSvenska
beg [begged, begging, begs] (to plead with someone for help)
verb
[UK: beɡ]
[US: ˈbeɡ]

be [bad, bett, bedd bett, bedjande, pres. ber högt. beder, imper. be högt. bed, pass. pres. bes, beds högt. bedes, bedjes]verb

bönfalla [~föll, ~fallit, pres. ~faller]verb

beg [begged, begging, begs] (to request the help of someone, often in the form of money)
verb
[UK: beɡ]
[US: ˈbeɡ]

tigga [tiggde tiggt]verbThe child is always begging for something. = Barnet tigger alltid om någonting.

begin [began, begun, beginning, begins] (to start, to initiate or take the first step into something)
verb
[UK: bɪ.ˈɡɪn]
[US: bɪ.ˈɡɪn]

begynna [begynte, begynt, pres. begynner]verb

börja [~de ~t]verbWe can begin. = Vi kan börja.

inleda [~ledde, ~lett, ~ledd ~lett, pres. ~leder]verb

påbörja [~de ~t]verbBegin the interrogation. = Påbörja förhöret.

beget [begot, begotten, begetting, begets] (procreate)
verb
[UK: bɪ.ˈɡet]
[US: bɪ.ˈɡet]

avla [~de ~t]verb

beggar [beggars] (person who begs)
noun
[UK: ˈbe.ɡə(r)]
[US: ˈbe.ɡər]

bettlare [~n ~, bettlarna]noun
{c}

bettlerskanoun
{c}

tiggare [~n ~, tiggarna]noun
{c}
I'm not a beggar. = Jag är ingen tiggare.

tiggerska [~n tiggerskor]noun
{c}

beggars can't be choosers (when resources are limited, one must accept even substandard gifts)
phrase
[UK: ˈbe.ɡərz kɑːnt bi ˈtʃuː.zə(r)z]
[US: ˈbe.ɡərz ˈkænt bi ˈtʃuː.zərz]

skåda inte en given häst i munnenphrase

begging (the act of one who begs)
noun
[UK: ˈbe.ɡɪŋ]
[US: ˈbe.ɡɪŋ]

tiggeri [~et ~er]noun
{n}

begging letter (letter asking for money)
noun

tiggarbrev [~et ~]noun
{n}

beginner [beginners] (someone who just recently started)
noun
[UK: bɪ.ˈɡɪn.ə(r)]
[US: bɪ.ˈɡɪn.ər]

novis [~en ~er]noun
{c}

nybörjare [~n ~, ~börjarna]noun
{c}
He is just a beginner. = Han är bara en nybörjare.

beginner's luck (good luck enjoyed during a first attempt)
noun

nybörjarturnoun
{c}

beginning [beginnings] (act of doing that which begins anything)
noun
[UK: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]
[US: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]

begynnelse [~n ~r]nounIn the beginning God created Heaven and Earth. = I begynnelsen skapade Gud himmel och jord.

början [~]nounIt was just the beginning. = Det var bara början.

start [~en ~er]noun
{c}

beginning [beginnings] (initial portion of some extended thing)
noun
[UK: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]
[US: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]

inledning [~en ~ar]noun
{c}

beginning [beginnings] (that which begins or originates something)
noun
[UK: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]
[US: bɪ.ˈɡɪn.ɪŋ]

orsak [~en ~er]noun

upphov [~et ~]noun

upprinnelse [~n ~r]noun
{c}

upptakt [~en ~er]noun
{c}

ursprung [~et ~]noun
{n}

begone ((expressing a desire or a command for someone or something to go away))
verb
[UK: bɪ.ˈɡɒn]
[US: bɪ.ˈɡɔːn]

försvinnverb

begonia [begonias] (plants of the genus Begonia)
noun
[UK: bɪ.ˈɡəʊ.niə]
[US: bɪˈɡo.ʊ.njə]

begonia [~n begonior]noun
{c}

begum (a high ranking woman)
noun
[UK: ˈbeɪ.ɡəm]
[US: ˈbeɪ.ɡəm]

begumnoun
{c}

to begin with (initially)
adverb

inledningsvisadverb

till att börja medadverb

woebegone (in a deplorable state)
adjective
[UK: ˈwəʊ.bɪ.ɡɒn]
[US: ˈwoʊ.bɪ.ɡɒn]

bedrövad [bedrövat ~e]adjective