Engelsk-Rysk ordbok »

contingency betyder på ryska

EngelskaRyska
contingency [contingencies] (possibility; something which may or may not happen)
noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒən.si]
[US: kən.ˈtɪn.dʒən.si]

случайностьnoun
{f}

contingency [contingencies] (quality of being contingent; unpredictability)
noun
[UK: kən.ˈtɪn.dʒən.si]
[US: kən.ˈtɪn.dʒən.si]

непредвидимостьnoun
{f}

contingency plan (alternative plan)
noun

запасной вариантnoun
{m}

запасной планnoun
{m}

план Бnoun
{m}

чрезвычайный планnoun
{m}