Engelsk-Polsk ordbok » power är på polska

EngelskaPolska
power

moc

siłaf

Power (physics)

Moc

power (physics)

moc

power company

przedsiębiorstwo energetyczne

power line

linia elektryczna

Power station

Elektrownia

power station

elektrownia

power station derating

odłączanie elektrowni

power-heat relation

wydajność ciepła

Central Powers

Państwa centralne

coal-fired power plant

ciepłownia

combined cycle-power station

elektrociepłownia wykorzystująca różne rodzaje paliw

electric power

moc energii elektrycznej

electric power plant

elektrownia

electric power supply

dostarczanie energii elektrycznej

gas powered plant

ciepłownia na gaz

heat and power station

elektrociepłownia

Horsepower

Koń parowy

hydroelectric power plant

hydroelektrownia

manpower

siła robocza

Nuclear power

Energia jądrowa

nuclear power plant

elektrownia jądrowa

overhead power line

napowietrzne linie energetyczne

police power

uprawnienia policji

political power

władza polityczna

purifying power

zdolność oczyszczania

solar power station

elektrownia słoneczna

thermal power plant

elektrownia cieplna

tidal power station

elektrownia pływowa

Wind power

Energia wiatru

wind power

energia wiatru

siła wiatrów

You can find it in:

EngelskaPolska

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies