Engelsk-Dansk ordbog »

general betyder i dansk

EngelskDansk
general

general◼◼◼

generel◼◼◼

almindelig◼◼◼

almen◼◼◼

kejser◼◼◻

general agreement

konsensus◼◼◼

general anaesthesia

universel anæstesi◼◼◼

general approach

generel indstilling◼◼◼

general election

parlamentsvalg◼◼◼

general ledger

hovedbog◼◼◼

general partner

komplementar◼◼◼

general practitioner

læge◼◼◼

praktiserende læge◼◼◼

huslæge◼◻◻

general relativity

almen relativitet◼◼◼

general strike

generalstrejke◼◼◼

generalisation

generalisering◼◼◼

generalist

generel◼◼◼

almindelig◼◻◻

generalization

generalisering◼◼◼

generally

generelt◼◼◼

normalt◼◼◼

almindeligvis◼◼◻

sædvanligvis◼◼◻

som regel◼◼◻

overhovedet◼◼◻

i reglen◼◻◻

som hovedregel◼◻◻

vanligvis◼◻◻

annual general meeting

generalforsamling◼◼◼

brigadier general

brigadegeneral◼◼◼

consul-general

generalkonsul◼◼◼

consulate general

generalkonsulat◼◼◼

director general

generaldirektør◼◼◼

in general

generelt◼◼◼

generelt set◼◼◻

overhovedet◼◼◻

lieutenant general

generalløjtnant◼◼◼

major general

generalmajor◼◼◼

Secretary General

generalsekretær◼◼◼

12