dictionnaire Hongrois-Français »

tisztelet és hódolat signifie français

HongroisFrançais
tisztelet és hódolat

hommage (dame)