dicţionar Slovac-Maghiar »

lano înseamnă în Maghiară

SlovacăMaghiară
lano

kötél (hegymászó, vontató)

lanová dráha noun

drótkötélpályafőnév

lanovka noun

drótkötélpályafőnév

kötélpályafőnév

Betlanovce

T Betlenfalva

blanokrídlovce noun

hártyásszárnyúakfőnév

článok

elem (áramforrás)

článok noun

cikkfőnév

elemfőnév

článok v novinách noun

újságcikkfőnév

environmentálne plánovanie

környezeti tervezés

Fotovoltaický článok noun

Napelemfőnév

galvanický článok noun

elemfőnév

hospodárske plánovanie

gazdasági tervezés

krajinné plánovanie noun

tájtervezésfőnév

Miláno noun

Milánófőnév

plánovacie opatrenie

tervezési intézkedés

plánované rodičovstvo noun

családtervezésfőnév

plánovanie noun

tervezésfőnév

plánovanie minimálnych nákladov

minimális költségre tervezés

plánovanie opatrení pre nepredvídané skutočnosti v životnom prostredí

környezeti vészhelyzetre felkészülés

plánovanie pobrežnej zóny

(tenger)parti területtervezés

plánovanie politiky

politikai tervezés

plánovanie využitia krajiny

földhasználat tervezése

plánovanie vzdušného priestoru

légtér tervezés

plánovaný adjective

tervezettmelléknév

Pozemná lanovka noun

Siklóvasútfőnév

poľnohospodárske plánovanie

mezőgazdasági tervezés

právo týkajúce sa plánovania

tervezési jog

priemyselné plánovanie

ipari tervezés

priestorové plánovanie

területi tervezés

priestorový manažment a plánovanie

földgazdálkodás és tervezés

regionálne plánovanie

regionális tervezés

slnečný článok noun

napelemfőnév

štátne plánovanie

országos tervezés

stavebné plánovanie

építési terv

suchý článok noun

szárazelemfőnév

ťažné lano noun

vontatókötélfőnév

územné plánovanie noun

földtervezésfőnév

vlečné lano noun

vontatókötélfőnév

12