dicţionar Român-Latin »

numi înseamnă în Latină

RomânăLatină
numi

addīcō

appellare

dicere

dēsignō

nominare

vocare

numi verbă

apello [apellere, apepuli, apulsus](3rd)
verb

arcesso [arcessere, arcessivi, arcessitus](3rd) TRANS
verb

Numidia

Numidia

a un anumit motiv

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

anumit

quīdam

speciālis

anumit adjectiv

certus [certa -um, certior -or -us, certissimus -a -um]adjective

fidus [fida, fidum]adjective

proprius [propria, proprium]adjective

securus [secura, securum]adjective

de anumite motive

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

de un anumit motiv

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

denumi

addīcō

dēsignō

denumire

nomen substantivum

substantivum

denumire substantiv

nomen [nominis](3rd) N
noun

la anumite motive

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

pentru anumite motive

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

pentru un anumit motiv

aliqua causa

aliqua de causa

propter aliquam causam

renumit

fāmōsus

renumit adjectiv

celeber [celebris -e, celebrior -or -us, celeberrimus -a -um]adjective

12