dicţionar Român-Latin »

fi înseamnă în Latină

RomânăLatină
fi

adesse

esse

habēre

ibo

ivero

phi

sum

suus

vel

veniō

fi verbă

habeo [habere, habui, habitus](2nd)
verb

periclitor [periclitari, periclitatus sum](1st) DEP
verb

fi conjuncție

autconjunction

seuconjunction

fi atent

animum attendo

fi atent verbă

video [videre, vidi, visus](2nd)
verb

fi atent substantiv

animus [animi](2nd) M
noun

mens [mentis](3rd) F
noun

fi atent la

attendō

fi atent la verbă

animadverto [animadvertere, animadverti, animadversus](3rd)
verb

aspecto [aspectare, aspectavi, aspectatus](1st) TRANS
verb

audio [audire, audivi, auditus](4th)
verb

fi de acord verbă

consentio [consentire, consensi, consensus](4th)
verb

fi mistuit verbă

ardeo [ardere, arsi, arsus](2nd)
verb

flagro [flagrare, flagravi, flagratus](1st)
verb

incendo [incendere, incendi, incensus](3rd) TRANS
verb

uro [urere, ussi, ustus](3rd)
verb

fi obligat

debere

fi purtat

plāga

vexātor

fi purtat verbă

flo [flare, flavi, flatus](1st)
verb

sufflo [sufflare, sufflavi, sufflatus](1st)
verb

fi supus verbă

perpetior [perpeti, perpessus sum](3rd) DEP
verb

fi vigilent

cōnspiciō

horologium armillare

spectō

vigilō

fi vigilent verbă

aspecto [aspectare, aspectavi, aspectatus](1st) TRANS
verb

aspicio [aspicere, aspexi, aspectus](3rd) TRANS
verb

specio [specere, spexi, -](3rd)
verb

12