dicţionar Român-Latin »

arunca înseamnă în Latină

RomânăLatină
arunca

abiciō

iacere

iacio

iaciō

iactare

iacto

iactus

iactō

iaculari

obicere

rejiciō

arunca verbă

abicio [abicere, abjeci, abjectus](3rd) TRANS
verb

arunca substantiv

bitumen [bituminis](3rd) N
noun

frustum [frusti](2nd) N
noun

pix [picis](3rd) F
noun

tympanum [tympani](2nd) N
noun

aruncare substantiv

bitumen [bituminis](3rd) N
noun

pix [picis](3rd) F
noun

aruncarea cu banul

capita aut navia

aruncarea suliţei

iactus iaculi

iaculatio

zarul este aruncat

alea iacta est

iacta alea est

iacta ālea est

ālea iacta est