dicţionar Norvegian-Maghiar »

forsørger înseamnă în Maghiară

NorvegianăMaghiară
forsørger * [-en, -e, -ne] n

eltartó, gondoskodó

forsørger ** [forsørgde/forsørget/forsørga, forsørgd/forsørget/forsørga] v

eltart, fenntart, gondoskodik

forsørger seg selv

eltartja magát

forsørgeransvar [-et, -, -ene/-a] n

tartási kötelezettség

forsørgerevne [-n/-na, -r, -ne] n

családfenntartási képesség

forsørgerfradrag [-et, -, -ene/-a] n

eltartási adókedvezmény

forsørgerplikt [-en/-a, -er, -ene] n

eltartási kötelezettség

forsørgerstipend [-et, -/-er, -ene/-a] n

egyetemisták családfenntartási pótléka

forsørgertillegg [-et, -, -ene/-a] n

eltartási kiegészítés

familieforsørger [-en, -e, -ne] n

családfenntartó