dicţionar German-Olandez »

schüttern înseamnă în Olandeză

GermanăOlandeză
Schüttern

hortm

schok

stoot

schüttern [schütterte; hat geschüttert] Verb

opschuddenwerkwoord

schokkenwerkwoord

schuddenwerkwoord

wrikkenwerkwoord

erschüttern [erschütterte; hat erschüttert] Verb

aangrijpenv

bewegenv

ontroerenv

opschuddenv

schokkenv

schuddenv

wrikkenv