dicţionar German-Englez »

schart înseamnă în Engleză

GermanăEngleză
schart

gathers[UK: ˈɡæ.ðəz] [US: ˈɡæ.ðərz]

die Scharte [der Scharte; die Scharten] Substantiv
[ˈʃaʁtə]

nick [nicks]noun
[UK: nɪk] [US: ˈnɪk]

scharen [scharte; hat geschart] Verb

gather people around oneverb

schartig [schartiger; am schartigsten] Adjektiv

jaggedadjective
[UK: dʒæɡd] [US: ˈdʒæɡd]

fischartig

fishy◼◼◼[UK: ˈfɪ.ʃi] [US: ˈfɪ.ʃi]

geschart

gathered◼◼◼[UK: ˈɡæ.ðəd] [US: ˈɡæ.ðərd]

die Hasenscharte [der Hasenscharte; die Hasenscharten] Substantiv
[ˈhaːzn̩ˌʃaʁtə]

harelip [harelips]noun
[UK: ˈheə.lɪp] [US: ˈheə.lɪp]

die Hasenscharten Substantiv

harelipsnoun
[UK: ˈheə.lɪps] [US: ˈheə.lɪps]

plüschartig

plushy[UK: ˈplʌ.ʃi] [US: ˈplʌ.ʃi]

plüschartiger

plushier[UK: ˈplʌ.ʃɪə(r)] [US: ˈplʌ.ʃɪər]

plüschartigste

plushiest[UK: ˈplʌ.ʃɪɪst] [US: ˈplʌ.ʃɪɪst]

die Prachtscharte Substantiv

blazing star◼◼◼noun
[UK: ˈbleɪz.ɪŋ stɑː(r)] [US: ˈbleɪz.ɪŋ ˈstɑːr]

die Schießscharte [der Schießscharte; die Schießscharten] Substantiv
[ˈʃiːsˌʃaʁtə]

embrasure [embrasures]◼◼◼noun
[UK: ɪm.ˈbreɪ.ʒə(r)] [US: ɪm.ˈbreɪ.ʒər]

arrow slit◼◼◻noun

der Schiffscharter Substantiv

charter [charters]◼◼◼noun
[UK: ˈtʃɑː.tə(r)] [US: ˈtʃɑːr.tər]

zusammengeschart

rallied◼◼◼[UK: ˈræ.lɪd] [US: ˈræ.lid]

zusammengescharte

rallied[UK: ˈræ.lɪd] [US: ˈræ.lid]

zusammenscharen [zusammenscharte; hat zusammenschart] Verb

gather [gathered, gathering, gathers]◼◼◼verb
[UK: ˈɡæ.ðə(r)] [US: ˈɡæ.ðər]

congregate [congregated, congregating, congregates]verb
[UK: ˈkɒŋ.ɡrɪ.ɡeɪt] [US: ˈkɑːŋ.ɡrə.ˌɡet]