dicţionar Arab-Englez »

المسؤول înseamnă în Engleză

ArabăEngleză
المسؤول

Officeholder[UK: ˈɒf.ɪs həʊl.də(r)] [US: ˈɑːf.əs hoʊl.dər]

Official[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩]

Placeholder[UK: ˈpleɪs.həʊl.də(r)] [US: ˈpleɪsho.ʊl.dər]

Walla[UK: ˈwɒ.lə] [US: ˈwɒ.lə]

Wallah[UK: ˈwɒ.lə] [US: ˈwɒ.lə]

المسؤول عن الفرامل

Brakeman[UK: ˈbreɪk.mən] [US: ˈbreɪk.mən]

المسؤول عن القبو

Vaulter[UK: ˈvɔːl.tə(r)] [US: ˈvɔːrl.tər]

المسؤول عن عملية التأميم

Nationalizer

المسؤولون

Officials[UK: ə.ˈfɪʃ.l̩z] [US: ə.ˈfɪʃ.l̩z]

المسؤولون عن عملية التأميم

Nationalizers

المسؤوليات

Accountabilities

Liabilities[UK: ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.tiz]

Remits[UK: rɪ.ˈmɪts] [US: rɪ.ˈmɪts]

Responsibilities[UK: rɪ.ˌspɒn.sə.ˈbɪ.lɪ.tɪz] [US: ri.ˌspɑːn.sə.ˈbɪ.lə.tiz]

المسؤولية

Accountableness[UK: əˈk.aʊn.təbl.nəs] [US: əˈk.aʊn.təbl.nəs]

Amenableness[UK: əˈmiːnəblnəs ] [US: əˈmɛnəbəlnəs ]

Liability[UK: ˌlaɪə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ˌlaɪə.ˈbɪ.lə.ti]

Onus[UK: ˈəʊ.nəs] [US: ˈoʊ.nəs]

Remit[UK: rɪ.ˈmɪt] [US: ri.ˈmɪt]

Responsibility[UK: rɪ.ˌspɒn.sə.ˈbɪ.lɪ.ti] [US: ri.ˌspɑːn.sə.ˈbɪ.lə.ti]

Responsibleness[UK: rɪsˈpɒnsəblnəs ] [US: riˈspɑnsəbəlnəs ]

المسؤوليّة

Accountability[UK: əˌk.aʊn.tə.ˈbɪ.lə.ti] [US: əˈk.aʊn.tə.ˌbɪ.lə.ti]

الرجال المسؤولين عن الفرامل

Brakemen[UK: ˈbreɪk.mən] [US: ˈbreɪk.men]

الشّخص المسؤول عن نظام الويب

Webmaster[UK: ˈweb.ˌmæ.stə(r)] [US: ˈweb.ˌmæ.stər]

المرأة المسؤولة عن نظام الويب

Webmistress

الموظف المسؤول عن تنفيذ القانون

Lawman[UK: ˈlɔː.mæn] [US: ˈlɒ.mən]

الموظفون المسؤولون عن تنفيذ القانون

Lawmen[UK: ˈlɔː.mæn] [US: ˈlɒ.ˈmen]

النسيج المسؤول عن توصيل الغذاء داخل النبات

Phloem[UK: ˈfləʊəm] [US: ˈfloʊem]

تخطى سُلطة المسؤول

Overmastered[UK: ˌəʊv.ə.ˈmɑː.stəd] [US: ˌoʊv.ə.ˈmæ.stəd]

تخطي سُلطة المسؤول

Overmastering[UK: ˌəʊv.ə.ˈmɑː.stər.ɪŋ] [US: ˌoʊv.ə.ˈmæ.stər.ɪŋ]

مستهتر :: غير مسؤول :: غير قادر على تحمّل المسؤوليّة

Unresponsible

يتحمل المسؤولية

Committable[UK: kəˈmɪtəbl ] [US: kəˈmɪtəbl ]

يتخطى سُلطة المسؤول

Overmaster[UK: ˌəʊv.ə.ˈmɑː.stə(r)] [US: ˌoʊv.ə.ˈmæ.stər]

Overmasters[UK: ˌəʊv.ə.ˈmɑː.stəz] [US: ˌoʊv.ə.ˈmæ.stəz]

يلوم، يحمّل المسؤوليّة

Wite[UK: wˈaɪt] [US: wˈaɪt]