Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

direkt bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
direkt [direkter; am direktesten] Adjektiv

bezpośredniadjective
taki, który nie działa zgodnie z konwencjami lub konwenansami; jest szczery, naturalny

bezpośredniadjective
taki, który nie ma pośredników ani ogniw pośrednich; taki, który trafia do kogoś lub czegoś wprost

direkt [direkter; am direktesten] Adverb

na żywoadverb
będąc przedstawianym w sposób bezpośredni, a nie z nagrania

wprostadverb
bezpośrednio

direkte Rede Substantiv

mowa niezależna(literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) (językoznawstwo, językoznawczy) dosłowne przytoczenie czyichś słów wyodrębnione z narracji cudzysłowem lub myślnikiem;
noun

direktes Objekt

dopełnienie bliższe

die Direktion [der Direktion; die Direktionen] Substantiv

dyrekcja(administracja) grupa osób zarządzających instytucją z dyrektorem na czele
noun

dyrekcja(dawniej, dawny) kierunek
noun

dyrekcja(zarządzanie) sprawowanie obowiązków dyrektorskich
noun

dyrekcjanoun
siedziba dyrekcji (1.1)

die Direktive [der Direktive; die Direktiven] Substantiv

dyrektywa(prawo, prawoznawstwo, prawniczy, prawoznawczy) regulacja prawna, zarządzenie dot. danej kwestii
noun

der Direktor [des Direktors; die Direktoren] Substantiv

dyrektornoun
osoba zarządzająca jakąś instytucją

die Direktorin [der Direktorin; die Direktorinnen] Substantiv

dyrektorkanoun

reżyserkanoun
kobieta uprawiająca zawód reżysera

indirekt [indirekter; am indirektesten] Phrase

indirektniphrase

indirekt [indirekter; am indirektesten] Adjektiv

okrężnyadjective
dążący do celu nie wprost

pośredniadjective
nie odnoszący się do czegoś wprost; nie dotyczący czegoś bezpośrednio

indirekt [indirekter; am indirektesten] Adverb

pośrednioadverb
w sposób pośredni

indirekte Rede Substantiv

mowa zależna(literatura, literaturoznawstwo, literaturoznawczy) (językoznawstwo, językoznawczy) przytoczenie czyichś słów w formie zdania podrzędnego podporządkowane narracji
noun

sofort | gleich | direkt | augenblicklich | dalli | fix Adverb

natychmiastadverb
bardzo szybko, bez zwłoki