Deutsch-Polnisch Wörterbuch »

absolut bedeutet auf Polnisch

DeutschPolnisch
Absolut Substantiv

absolutnoun
to, co istniało samo przez się, absolutny duch, Bóg;

absolut Adjektiv

absolutnyadjective
całkowity, zupełny, bezwzględny

bezwzględny(matematyka, matematyczny) pozbawiony znaku, będący wynikiem wartości bezwzględnej
adjective

bezwzględny(metrologia, metrologiczny) wyrażony w tych samych jednostkach, co mierzona wielkość
adjective

absolut Adverb

absolutnie(filozofia, filozoficzny) obiektywnie, niezależnie od czegoś, bezwzględnie
adverb

absolutnie(historia, historyczny, historycznie) (politologia, polityka, politologiczny, polityczny) mając nieograniczoną władzę, posiadając władzę absolutną
adverb

absolutnieadverb
niekwestionowanie, niebudząc zastrzeżeń

bezwarunkowoadverb
koniecznie, bezwzględnie, absolutnie

poprawnieadverb
w sposób poprawny, zgodny z poprawnością lub określoną zasadą/przepisem

absolut | absolutistisch Adjektiv

absolutystyczny(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) oparty na zasadach absolutyzmu (ustroju państwowego)
adjective

absolut | völlig Adverb

absolutnieadverb
całkowicie, niezależnie od niczego, niedopuszczając wyjątków

absolute Mehrheit

absolutna większość

absolutna większość głosów

bezwzględna większość

absolute Musik

muzyka absolutna

absolute Temperatur Substantiv

temperatura bezwzględna(chemia, chemiczny) (fizyka, fizyczny) temperatura w skali Kelvina
noun

absolute Temperatur Phrase

temperatura absolutnaphrase

absoluter Nullpunkt

zero absolutne

zero bezwzględne

Absolutes

byt absolutny

absolutes Gehör | absolutes Ohr Substantiv

słuch absolutny(muzykologia, muzyka, muzykologiczny, muzyczny) zdolność rozróżniania bezwzględnej wysokości dźwięku;
noun

die Absolutheit [der Absolutheit; die Absolutheiten] Substantiv

absolutnośćnoun

die Absolution [der Absolution; die Absolutionen] Substantiv

absolucja(religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) rozgrzeszenie, zdjęcie klątwy kościelnej, odpuszczenie grzechów;
noun

rozgrzeszenie(religioznawstwo, religia, religioznawczy, religijny) oczyszczenie z grzechów, odpuszczenie grzechów;
noun

der Absolutismus [des Absolutismus] Substantiv

absolutyzm(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) monarchia nieograniczona;
noun

der Absolutist [des Absolutisten; die Absolutisten] Substantiv

absolutystanoun

absolutistisch Adjektiv

absolutystyczny(filozofia, filozoficzny) nacechowany absolutyzmem (doktryną filozoficzną)
adjective

Ablativus absolutus

ablativus absolutus

aufgeklärter Absolutismus Substantiv

absolutyzm oświecony(politologia, polityka, politologiczny, polityczny) ostatnia faza absolutyzmu;
noun

verabsolutieren [verabsolutierte; hat verabsolutiert] Phrase

absolutyzowaćphrase

Verabsolutierung Substantiv

absolutyzacjanoun
traktowanie czegoś jako rzeczy absolutnej, niezmiennej, stałej, bezwzględnej