Angličtina-Polsčina slovník »

international meaning in Polsčina

AngličtinaPolsčina
international

międzynarodowym

international agreement

porozumienie międzynarodowe

international assistance

pomoc międzynarodowa

International Atomic Energy Agency

Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

international balance

równowaga międzynarodowa

International Civil Aviation Organization

Organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego

international co-operation

współpraca międzynarodowa

international competitiveness

konkurencyjność międzynarodowa

international conflict

konflikt międzynarodowy

international convention

konwencja międzynarodowa

International Court of Justice

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości

International Date Line

Międzynarodowa linia zmiany daty

international distribution

rozmieszczenie zasobów

international division of labour

międzynarodowy podział pracy

international economic law

międzynarodwe przepisy gospodarcze

international environmental relations

stosunki międzynarodowe w zakresie ochrony środowiska

international harmonisation

uzgodnienia międzynarodowe

International Labour Organization

Międzynarodowa Organizacja Pracy

International law

Prawo międzynarodowe

International Monetary Fund

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

international organisation

organizacja międzynarodowa

International organization

Organizacja międzynarodowa

International Phonetic Alphabet

międzynarodowy alfabet fonetycznym

international politics

polityka międzynarodowa

international relations

stosunki międzynarodowe

international safety

bezpieczeństwo międzynarodowe

international standardisation

standaryzacja międzynarodowa

International System of Units

Układ SI

international trade

handel międzynarodowy

international transaction

transakcja międzynarodowa

international watercourse

międzynarodowy ciek wodny

internationally important ecosystem

ekosystem o znaczeniu międzynarodowym

private international law

przepisy dotyczące obcokrajowców

public international law

prawo międzynarodowe

You can find it in:

AngličtinaPolsčina