Angličtina-Polsčina slovník »

czech znamená v Polsčina

AngličtinaPolsčina
Czech (language)
proper noun
[UK: tʃek]
[US: ˈtʃek]

[język] czeskiproper noun
{m-in}

Czech (of, from, or pertaining to the country, people, culture or language)
adjective
[UK: tʃek]
[US: ˈtʃek]

czeskiadjective
{m}
I want to buy a Czech sweater. = Chcę kupić czeski sweter.

Czech (person)
noun
[UK: tʃek]
[US: ˈtʃek]

Czechnoun
{m-Plr}

Czeszkanoun
{f}

Czech hedgehog (antitank obstacle)
noun

jeżnoun
{m}

Czech Republic (country in Central Europe)
proper noun
[UK: tʃek rɪ.ˈpʌ.blɪk]
[US: ˈtʃek ri.ˈpʌ.blək]

Czechyproper noun
{Pl}

Republika Czeskaproper noun
{f}

Czech studies (academic study of the Czech language, etc.)
noun

bohemistykanoun
{f}

Czechia (country in Europe)
proper noun
[UK: tʃˈekiə]
[US: tʃˈekɪə]

Czechyproper noun
{Pl}

Czechism (a word or idiom of the Czech language)
noun

bohemizmnoun
{m}

czechizmnoun
{m}

Czechize (to make or render Czech)
verb

bohemizować [rare]verb
{imPlf}

czechizowaćverb
{imPlf}

Czechness (state or quality of being Czech)
noun

czeszczyznanoun
{f}

Czecho-Slovakia (dated form of Czechoslovakia)
proper noun
[UK: tʃˈekəʊslʌvˈakiə]
[US: tʃˈekoʊslʌvˈækiə]

Czecho-Słowacjaproper noun
{f}

Czechoslovak (inhabitant)
noun
[UK: ˌtʃek.əʊ.ˈsləʊ.væk]
[US: ˌtʃeko.ʊˈslo.ʊ.væk]

Czechosłowaczkanoun
{f}

Czechosłowaknoun
{m}

Czechoslovak (pertaining to)
adjective
[UK: ˌtʃek.əʊ.ˈsləʊ.væk]
[US: ˌtʃeko.ʊˈslo.ʊ.væk]

czechosłowackiadjective

Czechoslovakia (former country in Central Europe)
proper noun
[UK: ˌtʃek.əʊ.slə.ˈvæk.ɪə]
[US: ˌtʃeko.ʊ.slə.ˈvæk.ɪə]

Czechosłowacjaproper noun
{f}

Czechoslovakian (of or pertaining to Czechoslovakia)
adjective
[UK: ˌtʃek.əʊ.slə.ˈvæk.ɪən]
[US: ˌtʃeko.ʊ.slə.ˈvæk.ɪən]

czechosłowackiadjective

História vyhľadávania