Angličtina-Maďarčina slovník »

injurious meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
injurious adjective
[UK: ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs]
[US: ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs]

hátrányos◼◼◼ melléknév

káros◼◼◻ melléknév

ártalmas◼◻◻ melléknév

kártékony◼◻◻ melléknév

rágalmazó◼◻◻ melléknév

sérelmes◼◻◻ melléknév

sértő◼◻◻ melléknév

bántó melléknév

gyalázó melléknév

jogsértő melléknév

injuriousness noun
[UK: ɪnˈʤʊərɪəsnəs ]
[US: ɪnˈʤʊriəsnəs ]

ártalmasság főnév

károsság főnév

be injurious to somebody [UK: bi ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs tuː ˈsʌm.bə.di]
[US: bi ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

árt vknek

climate injurious to the health [UK: ˈklaɪ.mət ɪn.ˈdʒʊə.rɪəs tuː ðə helθ]
[US: ˈklaɪ.mət ˌɪn.ˈdʒʊ.riəs ˈtuː ðə ˈhelθ]

egészségre ártalmas éghajlat

egészségre káros éghajlat

deleterious (hurtful, injurious) adjective
[UK: ˌde.lɪ.ˈtɪə.rɪəs]
[US: ˌde.lə.ˈtɪ.riəs]

káros◼◼◼ melléknév

ártalmas◼◼◼ melléknév

veszélyes◼◻◻ melléknév

uninjurious adjective
[UK: ˌʌnɪnˈʤʊərɪəs ]
[US: ʌnɪnˈʤʊriəs ]

ártalmatlan melléknév

nem ártalmas melléknév

nem sértő melléknév

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina