Angličtina-Maďarčina slovník »

get to somewhere not at one's own will meaning in Maďarčina

AngličtinaMaďarčina
get to somewhere not at one's own will [UK: ˈɡet tuː ˈsʌm.weə(r) nɒt ət wʌnz əʊn wɪl]
[US: ˈɡet ˈtuː ˈsʌˌm.wer ˈnɑːt ət wʌnz ˈoʊn wɪl]

nem a saját akaratából eljut valahová

nem a saját akaratából elkerül valahová

You can find it in:

AngličtinaMaďarčina