Angličtina-Český slovník »

human resouce znamená v český

Automatický překlad:

lidský zdroj
AngličtinaČeský
human (having the nature or attributes of a human being)
adjective
[UK: ˈhjuː.mən]
[US: ˈhjuː.mən]

lidskýadjective
{m}

human (of or belonging to the species Homo sapiens)
adjective
[UK: ˈhjuː.mən]
[US: ˈhjuː.mən]

lidskýadjective
{m}

human being (person, see also: man/translations; person)
noun
[UK: ˈhjuː.mən ˈbiːɪŋ]
[US: ˈhjuː.mən ˈbiːɪŋ]

lidská bytostnoun
{f}

lidénoun
{Pl}

člověknoun
{m}

human rights [human rights] (set of basic rights and freedoms that all humans should be guaranteed)
noun
[UK: ˈhjuː.mən raɪts]
[US: ˈhjuː.mən ˈraɪts]

lidská právanoun
{n-Pl}

human right (basic right that all humans should be guaranteed)
noun
[UK: ˈhjuː.mən raɪt]
[US: ˈhjuː.mən ˈraɪt]

lidské právonoun
{n}

human trafficking (criminal activity in which people are recruited, etc. to serve an exploitative purpose)
noun
[UK: ˈhjuː.mən ˈtræ.fɪkɪŋ]
[US: ˈhjuː.mən ˈtræ.fɪkɪŋ]

obchodování s lidminoun
{n}

human resource management (process)
noun

personalistikanoun
{f}

to err is human (Everybody makes mistakes)
phrase
[UK: tuː ɜː(r) ɪz ˈhjuː.mən]
[US: ˈtuː ˈer ˈɪz ˈhjuː.mən]

chybovat je lidsképhrase

mýlit se je lidsképhrase

socialism with a human face (political program of reforming state socialism, see also: )
noun

socialismus s lidskou tvářínoun

Vaše historie