Angličtina-Český slovník »

compliance officer znamená v český

Automatický překlad:

osoba pověřená výkonem činnosti compliance
AngličtinaČeský
officer [officers] (contraction of the term "commissioned officer")
noun
[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈɑːf.əs.ər]

důstojníknoun
{m}

officer [officers] (one who has a position of authority in a hierarchical organization)
noun
[UK: ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈɑːf.əs.ər]

funkcionářnoun

police officer [police officers] noun
[UK: pə.ˈliːs ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: pə.ˈliːs ˈɑːf.əs.ər]

policejní strážnicenoun
{f}

policejní strážníknoun
{m}

policistanoun
{m}

customs officer (officer)
noun
[UK: ˈkʌ.stəmz ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈkʌ.stəmz ˈɑːf.əs.ər]

celníknoun
{m}

commanding officer (officer in command of a military unit)
noun
[UK: kə.ˈmɑːnd.ɪŋ ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: kə.ˈmænd.ɪŋ ˈɑːf.əs.ər]

velitelnoun
{m}

chief executive officer [chief executive officers] (highest-ranking corporate officer)
noun
[UK: tʃiːf ɪɡ.ˈze.kjʊ.tɪv ˈɒf.ɪs.ə(r)]
[US: ˈtʃiːf ɪg.ˈze.kjə.tɪv ˈɑːf.əs.ər]

výkonný ředitelnoun
{m}