унгарски-български речник »

törvény meaning in български

унгарскибългарски
törvény

акт

действие

закон

закон (zakón)m

Закон (отделен)

törvényesen védett jog

право, защитено от закона

törvényhozás

законодателство

törvényhozó hatóság

законодателна власт

törvényhozói információ

юридическа информация

törvényhozói kompetencia

юридическа компетентност

törvényhozók

законодателен орган

törvénymódosítás

изменение на закон

törvénysértés

нарушение

törvénytervezet

законопроект

adatfeldolgozási törvény

закон за работа с данни

Arkhimédész törvénye

Плаваемост

benzin ólomtartalom törvény

закон за съдържанието на олово в бензина

Закон за съдържанието на олово в бензина (за безоловните бензини)

bányatörvény

минно право

börtönökre vonatkozó törvény

закони, касаещи затворите

családtörvény

семейно право

erdészeti törvény

горско право

halászati törvény

рибно право

Hubble-törvény

Закон на Хъбъл

hulladékártalmatlanítási törvény

закон за обезвреждане на отпадъци

immisszióellenőrzési törvény

закон за контрола над имисията

kereskedelmi törvény

търговско право

KHV törvény

закон за овос

Közösségi törvény

акт на общността

légi közlekedési törvény

Закон за въздушното движение

munkatörvénykönyv

трудово право

műtrágya törvény

закон за торовете

Ohm-törvény

Закон на Ом

országos törvényhozás

национално законодателство

pénzügyi törvény

финансово право

rendőrségi törvény

полицейско право

sugárvédelmi törvény

закон за радиационната защита

szövetségi törvény

правителствено (федерално) право

takarmánytörvény

закон за фуражите

tengeri törvény

морско право

12

You can find it in:

унгарскибългарски