унгарски-български речник »

foglalkozás meaning in български

унгарскибългарски
foglalkozás

временно ползване

заемане

занимавка професия

занимание

занятие

обитаване работа

професия

foglalkozásbiztonsági szabályozás

разпоредби за професионална безопасност

foglalkozási betegség

професионално заболяване

foglalkozási biztonság

професионална безопасност

foglalkozási helyzet

професионален статус

környezeti foglalkozás

екологична професия

közigazgatási foglalkozás

административна длъжност

You can find it in:

унгарскибългарски