немецкий-венгерский словарь »

nemesis [der nemesis; —] означает в венгерский

немецкийвенгерский
die Nemesis [der Nemesis; ] Substantiv
[nˈeːmeːzˌɪs]
bildungssprachlich

kompenzáló, jutalmazó, büntető igazságosság kifejezés

Nemesis (griechische Rachegöttin) Eigenname
[nˈeːmeːzˌɪs]

Nemeszisz (a megtorlás istennője a görög mitológiában)◼◼◼ főnév

der praktische Arzt

körzeti orvos kifejezés

Der Vorhang fällt.

A függöny legördül.

Der Nächste, bitte!

Kérem a következőt!

der Innere Markt

belső piac

der erste Weihnachtsfeiertag

karácsony első napja

der Schwarze Schnegel

óriás/fehér csíkos meztelencsiga (Limax cinereoniger) állatnév
zoo

der jugendliche Held

hősszerelmesszínház

der eiserne Vorhang

vasfüggöny (színház, opera)◼◼◼

der Genetzter Ackerschnegel

foltos szántóföldi meztelencsiga (Deroceras reticulatum) állatnév
zoo

Der Hund knurrt.

A kutya morog.

Der Wind schralt.

A szél szembefordul.

der Steifhaarige Löwenzahn

gyermekláncfű (Leontodon hispidus) növénynév
bot

der allein Erziehende [ein allein Erziehender; des/eines allein Erziehenden; die allein Erziehenden/zwei allein Erziehende(Von Duden empfohlene Schreibung: Alleinerziehender)] substantiviertes Adjektiv

gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő szülő (apuka) kifejezés

der Form wegen

az illendőség kedvéért

Der Schein täuscht.

A látszat csal.

der Hund wildert

a kutya vadra jár

der Motor knallt

a motor kopog

der grüne Star

zöld hályog kifejezés

der Appetit vergehnt

elmegy az étvágya

der Lärm erstarb

a lárma elült

der feine Ton

jó modor

der Hunger leiden

éhezik

der Schnee harscht

a hó kérges

der schaffende Mensch

az alkotó ember◼◼◼

der untergeordneter Satz

alárendelt mondat

der testamentarische Erbe

végrendeleti örökös

der immerwährende Kalender

öröknaptár

der Kölner Dom

kölni dóm

der äußerste Termin

a végső határidő

der Meinung sein

azon a véleményen van

der Sitzung beiwohnen

az ülésen részt vesz

der Hund reviert

a kutya szimatol

der Julianische Kalender

julián (vagy juliánus) naptár kifejezés

der Gelbgrüne Frauenmantel

réti palástfű (Alchemilla xanthochlora) növénynév
bot

der Gordische Knoten

a gordiuszi csomó

der graue Star

szürke hályog kifejezés

der menschliche Körper

az emberi test◼◼◼

der letzte Wille

végrendelet◼◼◼ főnév

You can find it in:

немецкийвенгерский