немецкий-венгерский словарь » habit meaning in венгерский

немецкийвенгерский
der das Habit Substantiv
[habˈɪt]

habitus főnév

hivatalos öltözet főnév

maskarádé főnév
vál, pejor

rendi öltözék főnév

szerzetesruha főnév
vall

viselkedés főnév
pszich

habitabel Adjektiv

lakható melléknév
rég

das Habitat [des Habitats, des Habitates; die Habitate] Substantiv
[hˌɑbiːtˈɑːt]
Biologie

élőhely◼◼◼ főnév
biol

das Habitat [des Habitats, des Habitates; die Habitate] Substantiv
[hˌɑbiːtˈɑːt]

ős-/előember lakóhelye kifejezés

víz alatti kutatóállomás kifejezés

habitualisieren [habitualisierte; hat habitualiesiert] Verb
[ hˌɑbiːtˌuːaliːzˈiːrən]

szokássá válik ige

habituell Adjektiv
[hˌɑbiːtuːˈɛl]

szokásos melléknév

der Habitus [des Habitus; die Habitus] Substantiv
[hˈɑbiːtˌʊs]

habitus főnév

külső megjelenés főnév

lelkület főnév

magatartás főnév

die Kohabitation [der Kohabitation; die Kohabitationen] Substantiv
[kˌoːabˌiːtatsɪˈoːn]

együttélés (nemileg)◼◼◼ főnév

kohabitieren [kˌoːabiːtˈiːrən]

együtt él (nemileg)

kohabitiert [kˌoːabiːtˈiːɾt]

együtt él (nemileg)

das Tierhabitat Substantiv
[tˌiːɾhabiːtˈɑːt]

állatélőhely főnév

Wahhabiten [vˈɑːabˌiːtən]

Vahhábita

You can find it in:

немецкийвенгерский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies