немецкий-венгерский словарь » fragend meaning in венгерский

немецкийвенгерский
fragend participle
[ˈfʁaːɡn̩t]

kérő melléknévi igenév

megkérdező melléknévi igenév

der Fragende Substantiv
[frˈɑːɡəndə]

kérdő főnév

anfragend Adjektiv
[ˈanfrˌɑːɡənt]

tudakozódó melléknév

der Anfragender Substantiv
[ˈanfrˌɑːɡəndɜ]

érdeklődő főnév

kérdező főnév

You can find it in:

немецкийвенгерский