венгерский-немецкий словарь » apostol meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
apostol főnév

der Apostel [des Apostels; die Apostel]◼◼◼ » Substantiv
[aˈpɔstl̩]

apostol főnév
vall

der Bote [des Boten; die Boten] » Substantiv
[ˈboːtə]

apostol (nő) főnév

die Apostelin » Substantiv

apostolfejedelem (Péter, ill. Pál apostol jelzője) főnév

der Apostelfürst » Substantiv

apostoli melléknév

apostolisch » Adjektiv
[apɔsˈtoːlɪʃ]

apostoli atyák kifejezés
vall

apostolische Väter <Pl> Phrase

apostoli buzdítás (a pápától) kifejezés
vall

apostolisches Schreiben Phrase

apostoli delegátus kifejezés
vall

apostolischer Delegat Phrase

Apostoli hitvallás kifejezés

das Credo [des Credos; die Credos] » Substantiv
[ˈkʁeːdo]

apostoli hitvallás kifejezés

das Apostolikum [des Apostolikums; —] » Substantiv
[ˈɑpɔstˌoːliːkˌʊm]

Apostoli hitvallás kifejezés
vall

Apostolisches Glaubensbekenntnis Phrase

apostoli hivatal kifejezés

das Apostolat » Substantiv
[ˌɑpɔstoːlˈɑːt]

apostoli jogfolytonosság kifejezés
vall

apostolische Sukzession◼◼◼ Phrase

apostolische Nachfolge Phrase

apostoli küldött kifejezés
vall

apostolischer Legat Phrase

apostoli levél kifejezés

der Apostelbrief [des Apostelbriefes/Apostelbriefs; die Apostelbriefe] » Substantiv
[aˈpɔstl̩ˌbʁiːf]

apostoli levelek (az Újszövetségben) kifejezés
vall

apostolische Briefe Phrase

apostoli tevékenység kifejezés

das Apostolat » Substantiv

apostoli utódlás kifejezés
vall

apostolische Nachfolge Phrase

apostolische Sukzession Phrase

apostoli zsinat kifejezés

das Apostelkonzil » Substantiv

apostolkodás főnév

das Apostolat◼◼◼ » Substantiv
[ˌɑpɔstoːlˈɑːt]

Apostolok cselekedetei (szentírási könyv) főnév

die Apostelgeschichte [der Apostelgeschichte; die Apostelgeschichten]◼◼◼ » Substantiv
[aˈpɔstl̩ɡəˌʃɪçtə]

alamizsnás (Apostoli Alamizsnahivatal vezetője a pápai udvarban) főnév

der Almosenier » Substantiv

az apostolok története kifejezés

die Apostelgeschichte [der Apostelgeschichte; die Apostelgeschichten] » Substantiv
[aˈpɔstl̩ɡəˌʃɪçtə]

Pál apostol

Paulus von Tarsus

Pál apostol levele a korinthosziakhoz kifejezés

der Korintherbrief [des Korintherbriefes, des Korintherbriefs; die Korintherbriefe] » Substantiv
[koˈʁɪntɐˌbʁiːf]

pasztorális levele (Pál apostol bizonyos levelei) főnév

der Pastoralbriefe » Substantiv

You can find it in:

венгерскийнемецкий