венгерский-немецкий словарь » (le)ad meaning in немецкий

венгерскийнемецкий
lead ige

abgeben (gibt ab) [gab ab; hat abgegeben]◼◼◼ Verb
[ ˈapɡˌeːbən]

(he)runterreichen [reichte (he)runter; hat (he)runtergereicht] Verb
[hɛrˈʊntɜrˌaɪçən]

funken [funkte; hat gefunkt] Verb
[fˈʊŋkt]

hinunterreichen [reichte hinunter; hat hinuntergereicht] Verb
[hɪnˈʊntɜrˌaɪçən]

(le)ad ige
rád tv

senden [sandte; hat gesandt] (an +AKK) Verb
[zˈɛndət]

lead (lövést) ige

lösen [löste; hat gelöst] Verb
[ lˈøːzən]

lead (nem választja újra) ige

abwählen [wählte ab; hat abgewählt] Verb

leadás főnév

das Abspiel Substantiv
[ˈapʃpˌiːl]

leadási ár főnév

der Abgabepreis Substantiv

leadási határidő főnév

die Abgabefrist Substantiv

der Abgabetermin [des Abgabetermines/Abgabetermins; die Abgabetermine] Substantiv
[ˈapɡˌɑbeːtɜmˌiːn]

leadásra kötelezett melléknév

abgabepflichtig Adjektiv
[ˈapɡˌɑbɛpflˌɪçtɪç]

leadó (személy) főnév

der Abgeber [des Abgebers; die Abgeber] Substantiv
[ˈapɡˌeːbɜ]

leadó mikrofon főnév

die Transmitter Substantiv
[tɾˈansmɪtɜ]

leadott melléknév

abgegeben◼◼◼ Adjektiv
[ˈapɡəɡˌeːbən]

leadott hő felhasználója főnév

der Abhitzeverwerter Substantiv
[ˈaphˌɪtseːfɜvˌeːɾtɜ]

leadott hő fölhasználója főnév

der Rekuperator Substantiv
[rˌeːkuːpeːrˈɑtoːɾ]

a szavazat(ok) leadása főnév

die Stimmabgabe Substantiv
[ʃtˈɪmabɡˌɑːbə]

bányászati engedély leadása főnév

die Konzessionsabgabe Substantiv
[kɔntsˈɛsɪˌoːnzabɡˌɑːbə]

leadása mellett

exotherm[ˈɛksɔthɜm]

kényszerleadás főnév

die Zwangsabgabe [der Zwangsabgabe; die Zwangsabgaben] Substantiv
[tsvˈaŋzabɡˌɑːbə]

kötelező leadás főnév

die Pflichtabgabe Substantiv
[pflˈɪçtabɡˌɑːbə]

labdaleadás főnév

die Ballabgabe Substantiv
[balˈabɡɑːbə]

melléad ige

beigeben [gab bei; hat beigegeben] Verb
[bˈaɪɡeːbən]

melléadott fém főnév

das Nebenmetall Substantiv
[nˈeːbənmeːtˌal]

mindent belead kifejezés

alles daran setzen phrase

rádióleadó állomás főnév

der Rundfunksender [des Rundfunksenders; die Rundfunksender] Substantiv
[rˈʊntfʊŋkzəndɜ]

teljesítményleadás főnév

die Leistungsabgabe Substantiv
[lˈaɪstʊŋsˌabɡɑːbə]

You can find it in:

венгерскийнемецкий

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies