венгерский-английский словарь »

zárkózottság означает в английский

венгерскийанглийский
zárkózottság főnév

aloofness◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈluːf.nəs] [US: ə.ˈluːf.nəs]

closeness noun
[UK: ˈkləʊ.snəs] [US: ˈkloʊ.snəs]

exclusiveness noun
[UK: ɪk.ˈskluː.sɪv] [US: ɪk.ˈskluː.sɪv]

exclusivism noun
[UK: ɪksˈkluːsɪvɪz(ə)m ] [US: ɪkˈsklusɪvɪz(ə)m ]

standoffishness noun
[UK: stænd.ˈɒ.fɪ.ʃnəs] [US: stænd.ˈɒ.fɪ.ʃnəs]

unsociability noun
[UK: ʌnˌsəʊʃəˈbɪlɪti ] [US: ʌnˌsoʊʃəˈbɪlɪti ]

withdrawnness noun
[UK: wɪðˈdrɔːnəs ] [US: wɪθˈdrɔnəs ]

elefántcsonttoronyba zárkózottság (átv) főnév

toploftiness noun
[UK: tˈɒpləftinəs] [US: tˈɑːpləftɪnəs]

elzárkózottság főnév

intimity noun
[UK: ɪn.ˈtɪ.mɪ.tɪ] [US: ɪn.ˈtɪ.mɪ.tɪ]

secluse noun
[UK: sɪklˈuːs] [US: sɪklˈuːs]

secluseness noun
[UK: sɪklˈuːsnəs] [US: sɪklˈuːsnəs]

seclusion [seclusions] noun
[UK: sɪ.ˈkluːʒ.n̩] [US: sɪ.ˈkluːʒ.n̩]

enged a zárkózottságából ige

expand [expanded, expanded, expanding, expands] verb
[UK: ɪk.ˈspænd] [US: ɪk.ˈspænd]

kilép zárkózottságából

throw off one's reserve[UK: ˈθrəʊ ɒf wʌnz rɪ.ˈzɜːv] [US: ˈθroʊ ˈɒf wʌnz rə.ˈzɝːv]

You can find it in:

венгерскийанглийский