венгерский-английский словарь »

vmnek megfelelő означает в английский

венгерскийанглийский
vmnek megfelelő

Germane[UK: dʒə.ˈmeɪn] [US: dʒər.ˈmeɪn]

vmnek megfelelően

according to[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː]

according to something[UK: əˈk.ɔːd.ɪŋ tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: əˈk.ɔːrd.ɪŋ ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

in accordance with something[UK: ɪn əˈk.ɔːdns wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn əˈk.ɔːr.dəns wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

in conformity with something[UK: ɪn kən.ˈfɔː.mɪ.ti wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn kən.ˈfɔːr.mə.ti wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

in pursuance of something[UK: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪn pə.ˈsjuːəns əv ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek megfelelően él

live up[UK: laɪv ʌp] [US: ˈlaɪv ʌp]

live up to something[UK: laɪv ʌp tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈlaɪv ʌp ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

vmnek megfelelője

tally[UK: ˈtæ.li] [US: ˈtæ.li]

You can find it in:

венгерскийанглийский