венгерский-английский словарь » vezér meaning in английский

венгерскийанглийский
vezér főnév

leader◼◼◼ noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

chief◼◼◻ noun
[UK: tʃiːf] [US: ˈtʃiːf]

lead◼◼◻ noun
[UK: liːd] [US: ˈled]

top◼◼◻ noun
[UK: tɒp] [US: ˈtɑːp]

boss◼◼◻ noun
[UK: bɒs] [US: ˈbɒs]

captain◼◼◻ noun
[UK: ˈkæp.tɪn] [US: ˈkæp.tən]

leads◼◻◻ noun
[UK: liːdz] [US: ˈliːdz]

governor◼◻◻ noun
[UK: ˈɡʌ.və.nə(r)] [US: ˈɡʌ.vər.nər]

tribune◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪ.bjuːn] [US: ˈtrɪ.bjuːn]

cock◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒk] [US: ˈkɑːk]

cock of the walk◼◻◻ noun
[UK: ˈkɒk əv ðə wɔːk] [US: ˈkɑːk əv ðə ˈwɑːk]

lead to◼◻◻ noun
[UK: liːd tuː] [US: ˈled ˈtuː]

ealdorman (alderman) noun
[UK: ˈiːldɔːmən] [US: ˈiːldoːrmən]

guider noun
[UK: ˈɡaɪ.də(r)] [US: ˈɡaɪ.dər]

lodeman noun
[UK: lˈəʊdmən] [US: lˈoʊdmən]

lodesman [lodemen] noun
[UK: lˈəʊdzmən lˈəʊdmen] [US: lˈoʊdzmən lˈoʊdmen]
irregular plural

vezér (sakkban) főnév

queen◼◼◼ noun
[UK: kwiːn] [US: ˈkwiːn]

vezér (átv) főnév

cock of the school noun
[UK: ˈkɒk əv ðə skuːl] [US: ˈkɑːk əv ðə ˈskuːl]

vezér hím

alpha male[UK: ˈæl.fə meɪl] [US: ˈæl.fə ˈmeɪl]

vezér nélküli melléknév

leaderless adjective
[UK: ˈliː.də.ləs] [US: ˈliː.dər.ləs]

vezéralak főnév

leading figure◼◼◼ noun

vezércikk főnév

editorial (leading article)◼◼◼ noun
[UK: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.ɪəl] [US: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.ɪəl]

leader◼◻◻ noun
[UK: ˈliː.də(r)] [US: ˈliː.dər]

vezércikk főnév
GB

leading article noun
[UK: ˈliːd.ɪŋ ˈɑː.tɪk.l̩] [US: ˈliːd.ɪŋ ˈɑːr.tək.l̩]

vezércikk modorban ír ige

editorialize verb
[UK: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.iə.ˌlaɪz] [US: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.iə.ˌlaɪz]

vezércikkben

editorially◼◼◼[UK: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.ɪəli] [US: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.ɪəli]

vezércikkben kifejt ige

editorialize verb
[UK: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.iə.ˌlaɪz] [US: ˌed.ɪ.ˈtɔːr.iə.ˌlaɪz]

vezércikkben megvitatott

leadered[UK: ˈliːdəd ] [US: ˈlidərd ]

vezércsavar főnév

guide-screw noun
[UK: ɡaɪd skruː] [US: ˈɡaɪd ˈskruː]

vezércsillag főnév

guiding star◼◼◼ noun
[UK: ˈɡaɪd.ɪŋ stɑː(r)] [US: ˈɡaɪd.ɪŋ ˈstɑːr]

lodestar◼◼◻ noun
[UK: ˈləʊd.stɑː(r)] [US: ˈloʊd.stɑːr]

loadstar noun
[UK: ˈləʊd.stɑː(r)] [US: ˈloʊd.stɑːrr]

pole star noun
[UK: pəʊl stɑː(r)] [US: poʊl ˈstɑːr]

vezércső főnév

standpipe noun
[UK: ˈstænd.paɪp] [US: ˈstænd.paɪp]

vezérdallam főnév

theme-song◼◻◻ noun
[UK: θiːm sɒŋ] [US: ˈθiːm ˈsɒŋ]

vezéregyenes főnév

director noun
[UK: dɪ.ˈrek.tə(r)] [US: də.ˈrek.tər]

directrix noun
[UK: dɪ.ˈrek.trɪks] [US: dɪ.ˈrek.trɪks]

vezérel ige

control◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈtrəʊl] [US: kənˈtroʊl]

guide◼◼◼ verb
[UK: ɡaɪd] [US: ˈɡaɪd]

lead◼◼◻ verb
[UK: liːd] [US: ˈled]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский