венгерский-английский словарь »

védőbeszéd означает в английский

венгерскийанглийский
védőbeszéd főnév

plea [pleas]◼◼◼ noun
[UK: pliː] [US: ˈpliː]

védőbeszéd főnév
US

summation [summations]◼◻◻ noun
[UK: sə.ˈmeɪʃ.n̩] [US: sə.ˈmeɪʃ.n̩]

védőbeszéd

closing argument◼◻◻ noun

pleading [pleadings]◼◻◻ noun
[UK: ˈpliːd.ɪŋ] [US: ˈpliːd.ɪŋ]

apologia [apologias]◼◻◻ noun
[UK: ˌæ.pə.ˈləʊ.dʒiə] [US: ˌæ.pəˈlo.ʊ.dʒiə]

apologetically adverb
[UK: ə.ˌpɒ.lə.ˈdʒe.tɪk.l̩i] [US: ə.ˌpɑː.lə.ˈdʒe.tɪk.l̩i]

oral pleadings noun
[UK: ˈɔː.rəl ˈpliː.dɪŋz] [US: ˈɔː.rəl ˈpliː.dɪŋz]

védőbeszédíró rétor főnév

logographer noun
[UK: ləɡˈɒɡrəfə] [US: ləɡˈɑːɡrəfɚ]

You can find it in:

венгерскийанглийский