венгерский-английский словарь »

tyrannus означает в английский

венгерскийанглийский
Tyrannus

tyrant-bird[UK: ˈtaɪə.rənt bɜːd] [US: ˈtaɪ.rənt ˈbɝːd]

tyrant-flycatcher[UK: ˈtaɪə.rənt ˈflaɪk.æ.tʃə(r)] [US: ˈtaɪ.rənt ˈflaɪˌk.æ.tʃər]

atlanti menhaden (Brevoortia tyrannus)

Atlantic menhaden[UK: ət.ˈlæn.tɪk men.ˈheɪ.dən] [US: əˈt.læn.tɪk men.ˈheɪ.dən]

menhaden hal (Brevoortia tyrannus)

pogy◼◼◼ noun
[UK: pˈəʊɡi] [US: pˈoʊɡi]

bunker[UK: ˈbʌŋkə(r)] [US: ˈbʌŋkər]

menhaden noun
[UK: men.ˈheɪ.dən] [US: men.ˈheɪ.dən]

mossbunker noun
[UK: mˈɒsbʌŋkə] [US: mˈɔsbʌŋkɚ]

ollósfarkú tirannusz (Tyrannus forficata, Tyrannus forficatus)

scissor-tailed flycatcher[UK: ˈsɪ.zə teɪld ˈflaɪk.æ.tʃə(r)] [US: ˈsɪ.zər ˈteɪld ˈflaɪˌk.æ.tʃər]

villásfarkú tirannusz (Milvulus tyrannus)

American flycatcher[UK: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈflaɪk.æ.tʃə(r)] [US: ə.ˈmer.ɪk.ən ˈflaɪˌk.æ.tʃər]

You can find it in:

венгерскийанглийский