венгерский-английский словарь »

titokzatos означает в английский

венгерскийанглийский
titokzatos melléknév

mysterious◼◼◼ adjective
[UK: mɪ.ˈstɪə.rɪəs] [US: ˌmɪ.ˈstɪ.riəs]

secret◼◼◻ adjective
[UK: ˈsiː.krɪt] [US: ˈsiː.krət]

cryptic◼◼◻ adjective
[UK: ˈkrɪp.tɪk] [US: ˈkrɪp.tɪk]

mystical◼◼◻ adjective
[UK: ˈmɪ.stɪk.l̩] [US: ˈmɪ.stɪk.l̩]

enigmatic◼◼◻ adjective
[UK: ˌe.nɪɡ.ˈmæ.tɪk] [US: ˌe.nɪg.ˈmæ.tɪk]

mystic◼◻◻ adjective
[UK: ˈmɪ.stɪk] [US: ˈmɪ.stɪk]

eerie [eerier, eeriest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈɪə.ri] [US: ˈɪ.ri]

uncanny◼◻◻ adjective
[UK: ʌnˈk.æ.ni] [US: ʌnˈk.æ.ni]

apocalyptic◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˌpɒk.ə.ˈlɪp.tɪk] [US: ə.ˌpɑːk.ə.ˈlɪp.tɪk]

cabalistic adjective
[UK: ˌkæ.bə.ˈlɪ.stɪk] [US: ˌkæ.bʌ.ˈlɪ.stɪk]

enigmatical adjective
[UK: ˌe.nɪɡ.ˈmæ.tɪkəl] [US: ˌe.nɪɡ.ˈmæ.tɪkəl]

hermetic adjective
[UK: hɜː.ˈme.tɪk] [US: hɝː.ˈme.tɪk]

hole-and-corner adjective
[UK: həʊl ənd ˈkɔː.nə(r)] [US: hoʊl ænd ˈkɔːr.nər]

sable adjective
[UK: ˈseɪb.l̩] [US: ˈseɪb.l̩]

subtile [subtiler, subtilest] adjective
[UK: ˈsʌtl] [US: ˈsʌtl]

apocalyptical adjective
[UK: əpˌɒkəlˈɪptɪkəl] [US: əpˌɑːkəlˈɪptɪkəl]

hieroglyphic adjective
[UK: ˌhaɪə.rə.ˈɡlɪ.fɪk] [US: ˌhaɪro.ˈɡlɪ.fɪk]

hieroglyphical adjective
[UK: hˌaɪərəɡlˈɪfɪkəl] [US: hˌaɪɚrəɡlˈɪfɪkəl]

hugger-mugger adjective
[UK: ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

noir adjective

subtil adjective
[UK: ˈsʌtl] [US: ˈsʌtl]

surreptitious adjective
[UK: ˌsʌ.rəp.ˈtɪ.ʃəs] [US: ˌsʌ.rəp.ˈtɪ.ʃəs]

titokzatos dolog főnév

mystery [mysteries]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈmɪ.stə.ri]

titokzatos homályba burkol

wrap in mystery[UK: ræp ɪn ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈræp ɪn ˈmɪ.stə.ri]

wrap up in a mystery[UK: ræp ʌp ɪn ə ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈræp ʌp ɪn ə ˈmɪ.stə.ri]

titokzatos mivolta (vmnek) főnév

depths [depths] noun
[UK: depθs] [US: ˈdepθs]

titokzatosan

mysteriously◼◼◼ adverb
[UK: mɪ.ˈstɪə.rɪə.sli] [US: ˌmɪ.ˈstɪ.riə.sli]

secretly◼◻◻ adverb
[UK: ˈsiː.krɪt.li] [US: ˈsiː.krət.li]

enigmatically◼◻◻ adverb
[UK: ˌe.nɪɡ.ˈmæ.tɪk.l̩i] [US: ˌe.nɪg.ˈmæ.tɪk.l̩i]

in hugger-mugger adjective
[UK: ɪn ˈhə.ɡə(r) ˈmʌ.ɡə(r)] [US: ɪn ˈhə.ɡər ˈmʌ.ɡər]

titokzatoskodó melléknév

secretive◼◼◼ adjective
[UK: ˈsiː.krə.tɪv] [US: ˈsiː.krə.tɪv]

titokzatoskodó főnév
biz

slyboots noun
[UK: ˈslaɪ.buːts] [US: ˈslaɪ.buːts]

titokzatossá tesz

wrap in mystery[UK: ræp ɪn ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈræp ɪn ˈmɪ.stə.ri]

wrap up in a mystery[UK: ræp ʌp ɪn ə ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈræp ʌp ɪn ə ˈmɪ.stə.ri]

titokzatosság főnév

mystery [mysteries]◼◼◼ noun
[UK: ˈmɪ.stə.ri] [US: ˈmɪ.stə.ri]

mystique◼◼◻ noun
[UK: mɪ.ˈstiːk] [US: ˌmɪ.ˈstiːk]

depths [depths] noun
[UK: depθs] [US: ˈdepθs]

mysteriousness noun
[UK: mɪsˈtɪərɪəsnəs ] [US: mɪsˈtɪriəsnəs ]

mysticism [mysticisms] noun
[UK: ˈmɪ.stɪ.sɪ.zəm] [US: ˈmɪ.stə.ˌsɪ.zəm]

eeriness◼◼◼ noun
[UK: ˈɪə.rɪ.nəs] [US: ˈɪə.rɪ.nəs]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский