венгерский-английский словарь »

tettető означает в английский

венгерскийанглийский
tettető

pretender [pretenders]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈten.də(r)] [US: pri.ˈten.dər]

pretending◼◼◻ noun
[UK: prɪ.ˈtend.ɪŋ] [US: pri.ˈtend.ɪŋ]

assumptive adjective
[UK: ə.ˈsʌmp.tɪv] [US: ə.ˈsʌmp.tɪv]

counterfeiter [counterfeiters] noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪ.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪ.tər]

disguiser noun
[UK: dɪsˈgaɪzə ] [US: dɪsˈgaɪzər ]

pretendant adjective
[UK: prɪtˈendənt] [US: prɪtˈendənt]

simulator [simulators] noun
[UK: ˈsɪ.mjʊ.leɪ.tə(r)] [US: ˈsɪ.mjə.ˌle.tər]

jóindulatot tettető arckifejezés

assumed air of benevolence[UK: ə.ˈsjuːmd eə(r) əv bə.ˈne.və.ləns] [US: ə.ˈsuːmd ˈer əv bə.ˈne.və.ləns]

You can find it in:

венгерскийанглийский