венгерский-английский словарь » természeténél fogva meaning in английский

венгерскийанглийский
természeténél fogva

by nature◼◼◼[UK: baɪ ˈneɪ.tʃə(r)] [US: baɪ ˈneɪ.tʃər]

constitutionally adverb
[UK: ˌkɒn.stɪ.ˈtjuː.ʃə.nə.li] [US: ˌkɑːn.stə.ˈtuː.ʃə.nə.li]

inside[UK: ɪn.ˈsaɪd] [US: ˌɪn.ˈsaɪd]

naturally adverb
[UK: ˈnæt.ʃrə.li] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li]

természeténél fogva jóhiszemű

naturally unsuspecting[UK: ˈnæt.ʃrə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ]

unsuspecting by nature[UK: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃər]

természeténél fogva nem gyanakvó

naturally unsuspecting[UK: ˈnæt.ʃrə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ] [US: ˈnæ.tʃə.rə.li ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ]

unsuspecting by nature[UK: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃə(r)] [US: ˌʌn.sə.ˈspekt.ɪŋ baɪ ˈneɪ.tʃər]

You can find it in:

венгерскийанглийский