венгерский-английский словарь » túlzottan meaning in английский

венгерскийанглийский
túlzottan szolgálatkész melléknév

officious adjective
[UK: ə.ˈfɪ.ʃəs] [US: ə.ˈfɪ.ʃəs]

túlzottan szívélyes ember főnév
US biz

handshaker noun
[UK: ˈhænd.ˌʃeɪk.ə] [US: ˈhænd.ˌʃeɪkər]

túlzottan tevékeny

over-active[UK: ˈəʊv.ə(r) ˈæk.tɪv] [US: ˈoʊv.r̩ ˈæk.tɪv]

overactive adjective
[UK: ˌəʊv.ə.ˈræk.tɪv] [US: ˌoʊv.ə.ˈræk.tɪv]

túlzottan érzelmes

emo[UK: ˈiˌmoʊ] [US: ˈiˌmoʊ]

overemotional adjective
[UK: ˌəʊv.ə.rɪ.ˈməʊʃ.n̩əl] [US: ˌoʊv.r̩.rɪˈmo.ʊʃ.n̩əl]

túlzottan őszinte

wear one's heart on one's sleeve[UK: weə(r) wʌnz hɑːt ɒn wʌnz sliːv] [US: ˈwer wʌnz ˈhɑːrt ɑːn wʌnz sˈliːv]

a vasárnap túlzottan szigorú megülését ellenző főnév
egyh

antisabbatarian noun
[UK: ˌantɪsˌabətˈeəriən] [US: ˌæntɪsˌæbətˈeriən]

negatívot túlzottan megvilágít ige

solarize verb
[UK: ˈsəʊ.lə.raɪz] [US: ˈsoʊ.lə.ˌraɪz]

nem túlzottan jóllakott

unglutted[UK: ˌʌnˈglʌtɪd ] [US: ʌnˈglʌtɪd ]

nem voltam a darabtól túlzottan elragadtatva (átv)

the play didn't really get me[UK: ðə ˈpleɪ ˈdɪdnt ˈrɪə.li ˈɡet miː] [US: ðə ˈpleɪ ˈdɪ.dənt ˈrɪ.li ˈɡet ˈmiː]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies