венгерский-английский словарь »

tárgyhoz tartozó означает в английский

венгерскийанглийский
tárgyhoz tartozó melléknév

germane adjective
[UK: dʒə.ˈmeɪn] [US: dʒər.ˈmeɪn]

relevant adjective
[UK: ˈre.lə.vənt] [US: ˈre.lə.vənt]

topical adjective
[UK: ˈtɒ.pɪk.l̩] [US: ˈtɑː.pɪk.l̩]

elolvassa a tárgyhoz tartozó teljes irodalmat

read all the relevant literature[UK: riːd ɔːl ðə ˈre.lə.vənt ˈlɪ.trə.tʃə(r)] [US: riːd ɔːl ðə ˈre.lə.vənt ˈlɪ.tə.rə.tʃər]

nem a tárgyhoz tartozó

irrelevant◼◼◼ adjective
[UK: ɪ.ˈre.lə.vənt] [US: ɪ.ˈre.lə.vənt]

impertinent adjective
[UK: ɪm.ˈpɜː.tɪ.nənt] [US: ˌɪm.ˈpɝː.tə.nənt]

off the point[UK: ɒf ðə pɔɪnt] [US: ˈɒf ðə ˈpɔɪnt]

nem a tárgyhoz tartozóság főnév

irrelevancy [irrelevancies] noun
[UK: ɪ.ˈre.lə.vən.si] [US: ɪ.ˈre.lə.vən.si]

You can find it in:

венгерскийанглийский