венгерский-английский словарь »

szivar означает в английский

венгерскийанглийский
szivar főnév

cigar [cigars]◼◼◼ noun
[UK: sɪ.ˈɡɑː(r)] [US: sɪ.ˈɡɑːr]

smoke◼◼◻ noun
[UK: sməʊk] [US: smoʊk]

fella◼◻◻ noun
[UK: ˈfe.lə] [US: ˈfe.lə]

bloke◼◻◻ noun
[UK: bləʊk] [US: bloʊk]

weed◼◻◻ noun
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

blighter noun
[UK: ˈblaɪ.tə(r)] [US: ˈblaɪ.tər]

feller [fellers] noun
[UK: ˈfe.lə(r)] [US: ˈfe.lər]

segar noun
[UK: ˈsiː.ɡə(r)] [US: ˈsiː.ɡər]

szivar (átv) főnév

geezer [geezers]◼◼◼ noun
[UK: ˈɡiː.zə(r)] [US: ˈɡiː.zər]

chappie noun
[UK: ˈtʃæ.pi] [US: ˈtʃæ.pi]

chappy noun
[UK: ˈtʃæ.pɪ] [US: ˈtʃæ.piː]

szivar alakú melléknév

cigar-shaped adjective
[UK: sɪ.ˈɡɑː(r) ʃeɪpt] [US: sɪ.ˈɡɑːr ˈʃeɪpt]

szivarfa (Catalpa bignonioides) főnév

Indian bean tree noun
[UK: ˈɪn.dɪən biːn triː] [US: ˈɪn.diən ˈbiːn ˈtriː]

southern catalpa noun
[UK: ˈsʌ.ðən kə.ˈtæl.pə] [US: ˈsʌ.ðərn kə.ˈtæl.pə]

szivarfa (Catalpa bignonioides, Bignonia catalpa) főnév

cigar tree noun
[UK: sɪ.ˈɡɑː(r) triː] [US: sɪ.ˈɡɑːr ˈtriː]

szivarfajta melléknév

perfecto adjective
[UK: pəfˈektəʊ] [US: pɚfˈektoʊ]

szivárgás

leak◼◼◼ noun
[UK: liːk] [US: ˈliːk]

leakage [leakages]◼◼◻ noun
[UK: ˈliːkɪdʒ] [US: ˈliːkədʒ]

ooze◼◻◻ noun
[UK: uːz] [US: ˈuːz]

seepage◼◻◻ noun
[UK: ˈsiː.pɪdʒ] [US: ˈsiː.pɪdʒ]

trickle◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪk.l̩] [US: ˈtrɪk.l̩]

bleed◼◻◻ verb
[UK: bliːd] [US: ˈbliːd]

escape◼◻◻ noun
[UK: ɪ.ˈskeɪp] [US: ə.ˈskeɪp]

szivárgás (véré) főnév

extravasation [extravasations]◼◼◼ noun
[UK: eks.ˌtræ.və.ˈseɪ.ʃən] [US: ɪk.ˌstræ.vʌ.ˈseɪ.ʃən]

szivárgási áram főnév

tracking noun
[UK: ˈtrækɪŋ] [US: ˈtrækɪŋ]

szivárgásmentes melléknév

leak-proof◼◼◼ adjective
[UK: liːk pruːf] [US: ˈliːk ˈpruːf]

szivárgásmentesen elzárható hajóablak

port[UK: pɔːt] [US: ˈpɔːrt]

szivár

leaking◼◼◼ noun
[UK: ˈliːkɪŋ] [US: ˈliːkɪŋ]

leaky [leakier, leakiest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈliːk.i] [US: ˈliːk.i]

oozing◼◻◻ noun
[UK: ˈuːz.ɪŋ] [US: ˈuːz.ɪŋ]

trickling◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtrɪk.l̩.ɪŋ]

draining-channel adjective
[UK: ˈdreɪn.ɪŋ ˈtʃæn.l̩] [US: ˈdreɪn.ɪŋ ˈtʃæn.l̩]

gleety adjective
[UK: ɡlˈiːti] [US: ɡlˈiːɾi]

oozy [oozier, ooziest] adjective
[UK: ˈuː.zi] [US: ˈuː.zi]

relief [reliefs] noun
[UK: rɪ.ˈliːf] [US: rə.ˈliːf]

trickly adverb
[UK: ˈtrɪkli ] [US: ˈtrɪkli ]

szivárgó áram

leakage current◼◼◼

szivárgó forrásvíz

weeping-spring[UK: ˈwiːp.ɪŋ sprɪŋ] [US: ˈwiːp.ɪŋ ˈsprɪŋ]

szivárgónyílás főnév

weep-hole noun
[UK: wiːp həʊl] [US: ˈwiːp hoʊl]

szivárgott melléknév

leaked◼◼◼ adjective

12

You can find it in:

венгерскийанглийский