венгерский-английский словарь »

színlelő означает в английский

венгерскийанглийский
színlelő

pretender [pretenders]◼◼◼ noun
[UK: prɪ.ˈten.də(r)] [US: pri.ˈten.dər]

assumptive adjective
[UK: ə.ˈsʌmp.tɪv] [US: ə.ˈsʌmp.tɪv]

counterfeiter [counterfeiters] noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪ.tə(r)] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪ.tər]

disingenuous adjective
[UK: ˌdɪ.sɪn.ˈdʒe.njʊəs] [US: ˌdɪ.ˌsɪn.ˈdʒe.njuːəs]

pretendant adjective
[UK: prɪtˈendənt] [US: prɪtˈendənt]

shammer [shammers]◼◼◼ noun
[UK: ˈʃæ.mə] [US: ˈʃæ.mʌr]

simulator [simulators] noun
[UK: ˈsɪ.mjʊ.leɪ.tə(r)] [US: ˈsɪ.mjə.ˌle.tər]

jóindulatot színlelő arckifejezés

assumed air of benevolence[UK: ə.ˈsjuːmd eə(r) əv bə.ˈne.və.ləns] [US: ə.ˈsuːmd ˈer əv bə.ˈne.və.ləns]

You can find it in:

венгерскийанглийский