венгерский-английский словарь »

salak означает в английский

венгерскийанглийский
salak főnév

slag [slags]◼◼◼ noun
[UK: slæɡ] [US: sˈlæɡ]

cinder [cinders]◼◼◼ noun
[UK: ˈsɪn.də(r)] [US: ˈsɪn.dər]

dirt◼◼◼ noun
[UK: dɜːt] [US: ˈdɝːt]

dross◼◼◻ noun
[UK: drɒs] [US: ˈdrɒs]

scale [scales]◼◼◻ noun
[UK: skeɪl] [US: ˈskeɪl]

scum [scums]◼◻◻ noun
[UK: skʌm] [US: ˈskəm]

clinker [clinkers]◼◻◻ noun
[UK: ˈklɪŋkə(r)] [US: ˈklɪŋkər]

sludge [sludges]◼◻◻ noun
[UK: slʌdʒ] [US: sˈlədʒ]

body waste noun
[UK: ˈbɒ.di weɪst] [US: ˈbɑː.di ˈweɪst]

recrement◼◼◼ noun
[UK: ˈre.krɪ.mənt] [US: ˈre.krə.mənt]

tailing noun
[UK: ˈteɪl.ɪŋ] [US: ˈteɪl.ɪŋ]

sálak

scarves◼◼◼[UK: skɑːvz] [US: ˈskɑːrvz]

wraps◼◻◻ noun
[UK: ræps] [US: ˈræps]

salak (olvadt fémen) főnév

skimmings◼◼◼ noun
[UK: ˈskɪmɪŋz ] [US: ˈskɪmɪŋz ]

salak (vulkáni) főnév

scoria [scoriae]◼◼◼ noun
[UK: ˈskɔː.rɪə] [US: ˈskɔː.riːə]

salakágy főnév

cinder-bed noun
[UK: ˈsɪn.də(r) bed] [US: ˈsɪn.dər ˈbed]

salakakna főnév

clinker-pit noun
[UK: ˈklɪŋkə(r) pɪt] [US: ˈklɪŋkər ˈpɪt]

salakanyag (productum excretorium) főnév

bulk [bulks] noun
[UK: bʌlk] [US: ˈbəlk]

salakanyagok (vizelet, ürülék)

excreta (body waste, excretion, excrement, excretory product)◼◼◼[UK: ɪk.ˈskriː.tə] [US: ɪk.ˈskriː.tə]

salakbeton főnév

ash-concrete noun
[UK: æʃ ˈkɒŋ.kriːt] [US: ˈæʃ kən.ˈkriːt]

cinder-concrete noun
[UK: ˈsɪn.də(r) ˈkɒŋ.kriːt] [US: ˈsɪn.dər kən.ˈkriːt]

salakcement főnév

slag-cement noun
[UK: slæɡ sɪ.ˈment] [US: sˈlæɡ sə.ˈment]

salakcsapoló nyílás

cinder-notch[UK: ˈsɪn.də(r) nɒtʃ] [US: ˈsɪn.dər ˈnɑːtʃ]

salakcsapoló nyílás agyagdugója főnév

bott [botts] noun
[UK: ˈbɑːt] [US: ˈbɑːt]

salakdugasz főnév

horse [horses] noun
[UK: hɔːs] [US: ˈhɔːrs]

salamander [salamanders] noun
[UK: ˈsæ.lə.mæn.də(r)] [US: ˌsæ.lə.ˈmæn.dər]

salakgödör főnév

drop-pit noun
[UK: drɒp pɪt] [US: ˈdrɑːp ˈpɪt]

salakgödör feletti tartórúd

clinker-bar[UK: ˈklɪŋkə(r) bɑː(r)] [US: ˈklɪŋkər ˈbɑːr]

salakhabbal borított melléknév

scummy adjective
[UK: ˈskʌ.mi] [US: ˈskʌ.mi]

salakhányó főnév

slag-heap noun
[UK: slæɡ hiːp] [US: sˈlæɡ ˈhiːp]

salakhúzó főnév

slice-bar noun
[UK: slaɪs bɑː(r)] [US: sˈlaɪs ˈbɑːr]

salakká válás főnév

scorification noun
[UK: skˌɔːrɪfɪkˈeɪʃən] [US: skˌoːrɪfɪkˈeɪʃən]

salakká válik ige

scorify verb
[UK: ˈskɔː.rɪ.faɪ] [US: ˈskɔː.rə.faɪ]

salakképző főnév

slag-forming noun
[UK: slæɡ ˈfɔːm.ɪŋ] [US: sˈlæɡ ˈfɔːrm.ɪŋ]

salakképződés főnév

scorification noun
[UK: skˌɔːrɪfɪkˈeɪʃən] [US: skˌoːrɪfɪkˈeɪʃən]

salakkimaródás főnév

slagging noun
[UK: ˈslægɪŋ ] [US: ˈslægɪŋ ]

salakkotró főnév

poker [pokers] noun
[UK: ˈpəʊkə(r)] [US: ˈpoʊkə(r)]

salaklehúzás főnév

slagging noun
[UK: ˈslægɪŋ ] [US: ˈslægɪŋ ]

salaklehúzó kampó főnév

skimmer [skimmers] noun
[UK: ˈskɪ.mə(r)] [US: ˈskɪ.mər]

salaklehúzó munkás főnév

slagger noun
[UK: ˈslægə ] [US: ˈslægər ]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский