венгерский-английский словарь » rögzített meaning in английский

венгерскийанглийский
rögzített melléknév

fixed◼◼◼ adjective
[UK: fɪkst] [US: ˈfɪkst]

laid down◼◼◼ participle

attached◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈtætʃt] [US: ə.ˈtætʃt]

captive◼◻◻ noun
[UK: ˈkæp.tɪv] [US: ˈkæp.tɪv]

fastened◼◻◻ participle

standing◼◻◻ noun
[UK: ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈstænd.ɪŋ]

arrested adjective
[UK: ə.ˈre.stɪd] [US: ə.ˈre.stəd]

fast adjective
[UK: fɑːst] [US: ˈfæst]

immobile adjective
[UK: ɪ.ˈməʊ.baɪl] [US: ɪˈmo.ʊ.baɪl]

immovable adjective
[UK: ɪ.ˈmuː.vəb.l̩] [US: ˌɪ.ˈmuː.vəb.l̩]

stative adjective
[UK: stˈatɪv] [US: stˈæɾɪv]

upstanding adjective
[UK: ˌʌp.ˈstænd.ɪŋ] [US: ˈʌp.ˌstænd.ɪŋ]

rögzített befektetési társaság főnév

nondiscretionary trust noun
[UK: nˌɒndɪskrˈeʃənəri trˈʌst] [US: nˌɑːndɪskrˈeʃənˌeri trˈʌst]

rögzített bérek

pegged wages[UK: peɡd ˈweɪ.dʒɪz] [US: ˈpeɡd ˈweɪ.dʒəz]

rögzített bútor főnév

fixture noun
[UK: ˈfɪks.tʃə(r)] [US: ˈfɪks.tʃər]

rögzített csukló

pin-point[UK: pɪn pɔɪnt] [US: ˈpɪn ˈpɔɪnt]

rögzített fizetések

pegged salaries[UK: peɡd ˈsæ.lə.rɪz] [US: ˈpeɡd ˈsæ.lə.riz]

rögzített hang

sound-record[UK: ˈsaʊnd rɪˈk.ɔːd] [US: ˈsaʊnd rəˈk.ɔːrd]

rögzített helyzet

stall[UK: stɔːl] [US: ˈstɒl]

rögzített rajthely

stake-boat[UK: steɪk bəʊt] [US: ˈsteɪk boʊt]

rögzített ár

standing price[UK: ˈstænd.ɪŋ praɪs] [US: ˈstænd.ɪŋ ˈpraɪs]

rögzített árfolyam

pegged exchange[UK: peɡd ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ˈpeɡd ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

rögzített árú árucikk

price-controlled[UK: praɪs kən.ˈtrəʊld] [US: ˈpraɪs kənˈtroʊld]

rögzítetten határozószó

immovably adverb
[UK: ɪ.ˈmuː.və.bli] [US: ɪ.ˈmuː.və.bli]

rögzítettség főnév

fastness noun
[UK: ˈfɑːst.nəs] [US: ˈfæst.nəs]

fixedness noun
[UK: ˈfɪk.sɪd.nɪs] [US: ˈfɪk.sɪd.nes]

félig rögzített

semi-fixed[UK: ˈse.mi fɪkst] [US: ˈse.mi ˈfɪkst]

semi-portable[UK: ˈse.mi ˈpɔː.təb.l̩] [US: ˈse.mi ˈpɔːr.təb.l̩]

földben rögzített zászlórúd

Venetian mast[UK: və.ˈniːʃ.n̩ mɑːst] [US: və.ˈniːʃ.n̩ ˈmæst]

gőzzel rögzített szín

steam-colour[UK: stiːm ˈkʌ.lə(r)] [US: ˈstiːm ˈkʌ.lər]

hatóságok által rögzített ár

price fixed by the authorities[UK: praɪs fɪkst baɪ ðə ɔː.ˈθɒ.rə.tiz] [US: ˈpraɪs ˈfɪkst baɪ ðə ə.ˈθɔː.rə.tiz]

lemezen rögzített hang

sound-on-record[UK: ˈsaʊnd ɒn rɪˈk.ɔːd] [US: ˈsaʊnd ɑːn rəˈk.ɔːrd]

lerögzített melléknév

ascertained adjective
[UK: ˌæ.sə.ˈteɪnd] [US: ˌæ.sər.ˈteɪnd]

nem rögzített melléknév

unfastened adjective
[UK: ʌn.ˈfɑːs.n̩d] [US: ʌn.ˈfæs.n̩d]

nem rögzített melléknév
geol

unfixed adjective
[UK: un.fixd] [US: un.fixd]

papírra rögzített másolat

hard copy[UK: hɑːd ˈkɒ.pi] [US: ˈhɑːrd ˈkɑː.pi]

szerződésben nem rögzített melléknév

uncovenanted adjective
[UK: ˌʌnˈkʌvənəntɪd ] [US: ʌnˈkʌvənəntɪd ]

szerződésileg nem rögzített melléknév

uncovenanted adjective
[UK: ˌʌnˈkʌvənəntɪd ] [US: ʌnˈkʌvənəntɪd ]

vállon rögzített

shoulder-pegged[UK: ˈʃəʊl.də(r) peɡd] [US: ˈʃoʊl.də(r) ˈpeɡd]

You can find it in:

венгерскийанглийский

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies