венгерский-английский словарь »

rázás означает в английский

венгерскийанглийский
rázás

shaking◼◼◼ noun
[UK: ˈʃeɪkɪŋ] [US: ˈʃeɪkɪŋ]

shake [shakes]◼◼◼ noun
[UK: ʃeɪk] [US: ˈʃeɪk]

jerking◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒɜːkɪŋ] [US: ˈdʒɝːkɪŋ]

jig [jigs]◼◻◻ noun
[UK: dʒɪɡ] [US: ˈdʒɪɡ]

jolt [jolts]◼◻◻ noun
[UK: dʒəʊlt] [US: dʒoʊlt]

jumping◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒʌmp.ɪŋ] [US: ˈdʒʌmp.ɪŋ]

thrash [thrashed, thrashed, thrashing, thrashes]◼◻◻ verb
[UK: θræʃ] [US: ˈθræʃ]

bumping noun
[UK: ˈbʌmp.ɪŋ] [US: ˈbʌmp.ɪŋ]

jog [jogged, jogged, jogging, jogs] verb
[UK: dʒɒɡ] [US: ˈdʒɑːɡ]

joggling noun
[UK: ˈdʒɒɡ.l̩.ɪŋ] [US: ˈdʒɒɡ.l̩.ɪŋ]

stroke [strokes] noun
[UK: strəʊk] [US: stroʊk]

rázása

bumping[UK: ˈbʌmp.ɪŋ] [US: ˈbʌmp.ɪŋ]

rázással kever italt ige

shake [shook, shaken, shaking, shakes] irregular verb
[UK: ʃeɪk] [US: ˈʃeɪk]

rázással osztályoz

stagger[UK: ˈstæ.ɡə(r)] [US: ˈstæ.ɡər]

rázásálló főnév

vibration-proof noun
[UK: vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩ pruːf] [US: vaɪ.ˈbreɪʃ.n̩ ˈpruːf]

cenzúrázás főnév

censorship◼◼◼ noun
[UK: ˈsen.sə.ʃɪp] [US: ˈsen.sər.ˌʃɪp]

censoring◼◼◻ noun
[UK: ˈsen.sər.ɪŋ] [US: ˈsen.sər.ɪŋ]

bluepencill noun
[UK: bluː] [US: ˈbluː]

expurgation (cleansing, purification) [expurgations] noun
[UK: ˌek.spə.ˈɡeɪʃ.n̩] [US: ˌek.spə.ˈɡeɪʃ.n̩]

cifrázás főnév

twirl [twirls] noun
[UK: twɜːl] [US: ˈtwɝːl]

citerázás (átv) főnév

jitter [jitters] noun
[UK: ˈdʒɪ.tə] [US: ˈdʒɪ.tər]

csírázás főnév

germination [germinations]◼◼◼ noun
[UK: ˌdʒɜː.mɪ.ˈneɪʃ.n̩] [US: ˌdʒər.mə.ˈneɪʃ.n̩]

csírázási melléknév

germinative adjective
[UK: dʒˈɜːmɪnətˌɪv] [US: dʒˈɜːmɪnətˌɪv]

fejrázás főnév

headshake [headshakes]◼◼◼ noun
[UK: hˈedʃeɪk] [US: hˈedʃeɪk]

felrázás főnév

shake [shakes]◼◼◼ noun
[UK: ʃeɪk] [US: ˈʃeɪk]

felrázás átv főnév

stirring up noun

forrázás főnév

scald [scalds]◼◼◼ noun
[UK: skɔːld] [US: ˈskɒld]

forrázás nyoma

scald[UK: skɔːld] [US: ˈskɒld]

forrázás okozta seb

scald[UK: skɔːld] [US: ˈskɒld]

forrázás okozta sebhely

scald[UK: skɔːld] [US: ˈskɒld]

forrázási seb

scald[UK: skɔːld] [US: ˈskɒld]

félremagyarázás főnév

misinterpretation [misinterpretations]◼◼◼ noun
[UK: ˌmɪ.sɪn.ˌtɜː.prɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪ.ˌsɪn.ˌtər.prə.ˈteɪʃ.n̩]

misprision [misprisions] noun
[UK: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən] [US: ˌmɪ.ˈsprɪ.ʒən]

misreading [misreadings] noun

fényszórótól való elkáprázás

blinding by headlights[UK: ˈblaɪnd.ɪŋ baɪ ˈhed.laɪts] [US: ˈblaɪnd.ɪŋ baɪ ˈhed.ˌlaɪts]

görög szerző magyarázása

construing of a Greek author[UK: kən.ˈstruːɪŋ əv ə ˈɡriːk ˈɔː.θə(r)] [US: kən.ˈstruːɪŋ əv ə ˈɡriːk ˈɒ.θər]

hidegrázás főnév

shake [shakes]◼◼◼ noun
[UK: ʃeɪk] [US: ˈʃeɪk]

the creeps◼◼◻ noun
[UK: ðə kriːps] [US: ðə ˈkriːps]

rigor [rigors]◼◻◻ noun
[UK: ˌrɪ.ɡə ˈmɔː.tɪs] [US: ˈrɪ.ɡər]

horror [horrors] noun
[UK: ˈhɒ.rə(r)] [US: ˈhɔː.rər]

12

You can find it in:

венгерскийанглийский