венгерский-английский словарь » príma meaning in английский

венгерскийанглийский
príma melléknév

prime◼◼◼ adjective
[UK: praɪm] [US: ˈpraɪm]

classy◼◼◼ adjective
[UK: ˈklɑː.si] [US: ˈklæ.si]

príma melléknév
US

swell◼◼◼ adjective
[UK: swel] [US: ˈswel]

príma

top notch◼◻◻ adjective
[UK: tɒp nɒtʃ] [US: ˈtɑːp ˈnɑːtʃ]

copacetic◼◻◻ adjective

topnotch◼◻◻

first-quality adjective
[UK: ˈfɜːst ˈkwɒ.lɪ.ti] [US: ˈfɝːst ˈkwɑː.lə.ti]

top quality adjective

top-notch[UK: tɒp nɒtʃ] [US: ˈtɑːp ˈnɑːtʃ]

werk adjective
[UK: ˈwɜːk] [US: ˈwɝːk]

príma dolog

crackajack noun
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

crackerjack[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

peeler noun
[UK: ˈpiː.lə(r)] [US: ˈpiː.lər]

príma ember

crackajack noun
[UK: ˈkrækəʤæk] [US: ˈkrækəʤæk]

crackerjack[UK: ˈkræk.ərˌ.dʒæk] [US: ˈkræk.ər.ˌdʒæk]

príma minőségű

four-star[UK: fɔː(r) stɑː(r)] [US: ˈfɔːr ˈstɑːr]

Príma!

It's a peg![UK: ɪts ə peɡ] [US: ɪts ə ˈpeɡ]

prímabalerina főnév

prima ballerina◼◼◼ noun

prímaváltó főnév

first of exchange noun
[UK: ˈfɜːst əv ɪkˈs.tʃeɪndʒ] [US: ˈfɝːst əv ɪks.ˈtʃeɪndʒ]

You can find it in:

венгерскийанглийский