венгерский-английский словарь »

night означает в английский

венгерскийанглийский
night club

strip club◼◼◼[UK: strɪp klʌb] [US: ˈstrɪp ˈkləb]

nightklub sztráda közelében főnév

roadhouse [roadhouses] noun
[UK: ˈrəʊd.haʊs] [US: ˈroʊd.haʊs]

kidobóember (nightklubból) főnév

bouncer [bouncers]◼◼◼ noun
[UK: ˈbaʊn.sə(r)] [US: ˈbaʊn.sər]

knights in armour főnév

armor noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

You can find it in:

венгерскийанглийский