венгерский-английский словарь » mellébeszél (átv) meaning in английский

венгерскийанглийский
mellébeszél (átv) ige

talk beside the point verb
[UK: ˈtɔːk bɪ.ˈsaɪd ðə pɔɪnt] [US: ˈtɔːk bə.ˈsaɪd ðə ˈpɔɪnt]

talk drivel verb
[UK: ˈtɔːk ˈdrɪv.l̩] [US: ˈtɔːk ˈdrɪv.l̩]

You can find it in:

венгерскийанглийский